Документ 2703-XII, первая редакция — Принятие от 16.10.1992
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 47, ст.647 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Доповнити Кримінальний кодекс України ( 2001-05, 2002-05 )
статтею 162-1 такого змісту:
"Стаття 162-1. Незаконне видобування корисних копалин
Незаконне, тобто з порушенням установленого законом порядку,
видобування громадянами корисних копалин, крім загальнопоширених,- карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від трьох до
одинадцяти мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією
незаконно добутого і знарядь видобування. Ті самі дії, якщо вони спричинили велику шкоду державі, або
вчинені повторно, або за попереднім зговором групою осіб, а так
само організація посадовою особою видобування корисних копалин з
порушенням установленого законом порядку - караються позбавленням волі на строк до п'яти років з
конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування".
II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі доповнення:
1. Частину другу статті 112 після цифри "156" доповнити
словами і цифрами "частиною 2 статті 162-1".
2. Статтю 425 після слів і цифр "частиною 1 статті 162"
доповнити словами і цифрами "частиною 1 статті 162-1".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 жовтня 1992 року
N 2703-XIIвверх