Документ 270-X, предыдущая редакция — Редакция от 01.09.2001, основание - 2341-III
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) N 1980, N 24, ст. 430 )
( Указ затверджено Законом УРСР
N 1051-X ( 1051-10 ) від 31.10.80, ВВР, 1980, N 46, ст. 899 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131- набуває чинності з 01.09.2001 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
28 квітня 1980 року "Про внесення змін до Указу Президії Верховної
Ради СРСР "Про посилення кримінальної відповідальності за
згвалтування" (Відомості Верховної Ради СРСР, 1980 р., N 19,
ст. 347) Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
2. У пункті 3 частини першої статті 34
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05 )
слова і цифри "частиною 3 статті 117" замінити словами і цифрами
"частиною 4 статті 117".
3. Цей Указ набирає чинності з 1 червня 1980 року.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 26 травня 1980 р.
N 270-Xвверх