Документ 270-X, действует, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) N 1980, N 24, ст. 430 )
( Указ затверджено Законом УРСР
N 1051-X ( 1051-10 ) від 31.10.80, ВВР, 1980, N 46, ст. 899 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
28 квітня 1980 року "Про внесення змін до Указу Президії Верховної
Ради СРСР "Про посилення кримінальної відповідальності за
згвалтування" (Відомості Верховної Ради СРСР, 1980 р., N 19,
ст. 347) Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
{ Стаття 2 втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
3. Цей Указ набирає чинності з 1 червня 1980 року.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 26 травня 1980 р.
N 270-Xвверх