Документ 269-2015-р, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 11.10.2017, основание - 747-2017-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 березня 2015 р. № 269-р
Київ

{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ № 747-р від 11.10.2017}

Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері дипломування моряків на морському та річковому транспорті

Схвалити розроблені Міністерством інфраструктури плани імплементації актів законодавства ЄС у сфері дипломування моряків на морському та річковому транспорті за переліком згідно з додатком.

Міністерству інфраструктури:

разом з іншими державними органами та суб’єктами, відповідальними за виконання зазначених планів, забезпечити їх виконання;

за погодженням з Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до планів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 269-р

ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС у сфері дипломування моряків на морському та річковому транспорті, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами

1. Директива Ради 87/540/ЄЕС від 9 листопада 1987 р. про доступ до перевезення товарів водними шляхами для національного та іноземного транспорту і взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших офіційних посвідчень кваліфікаційного рівня для провадження такої діяльності (Офіційний вісник ЄС, L 323, 12 листопада 1987 р., с. 20-24).

2. Директива Ради 96/50/ЄС від 23 липня 1996 р. про гармонізацію умов отримання національних свідоцтв капітанів для перевезення пасажирів та вантажів внутрішніми водними шляхами у межах Співтовариства (Офіційний вісник ЄС, L 235, 17 вересня 1996 р., с. 31-38).

3. Директива 2008/106/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про мінімальний рівень підготовки моряків (Офіційний вісник ЄС, L 323, 3 грудня 2008 р., с. 33-61).вверх