Документ 268-2006-п, действует, текущая редакция — Редакция от 25.06.2019, основание - 525-2019-п

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державного управління справами

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник секретаріату

2397

Керівник (начальник) управління, заступник керівника секретаріату

2333

Заступник керівника (начальника) управління

2236

Завідувач самостійного відділу

2226

Завідувач відділу в складі управління

2156

Заступник завідувача відділу в складі управління

2129

Завідувач сектору, групи

2113

Радник керівника

2060

Головний консультант, помічник Президента України, строк повноважень якого закінчився

1819

Старший консультант

1605

Спеціаліст I категорії

1204

Спеціаліст II категорії

1027

Спеціаліст

888

{Додаток 2 в редакції Постанов КМ № 984 від 19.07.2006, № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 215 від 21.03.2012}Додаток 2-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА
посадових окладів працівників апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник апарату

2397

Заступник керівника апарату

2354

Начальник управління

2290

Завідувач самостійного відділу

2226

Завідувач відділу у складі управління, заступник завідувача самостійного відділу

2156

Завідувач сектору

2087

Головний консультант

1766

Старший консультант

1605

{Постанову доповнено додатком 2-1 згідно з Постановою КМ № 467 від 10.04.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007}Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Секретаріату Кабінету Міністрів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник групи в Апараті Прем'єр-міністра України, перший помічник Прем'єр-міністра

2354

Заступник Урядового уповноваженого; директор департаменту, бюро, Урядового офісу; начальник управління, начальник управління у складі департаменту, бюро, Урядового офісу

2333

Керівник Протоколу Прем'єр-міністра, прес-секретар Прем'єр-міністра

2295

Заступник керівника Секретаріату - завідуючий сектором в Апараті Прем'єр-міністра

2279

Завідуючий самостійним відділом, керівник служби Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів; керівник групи радників Першого віце-прем'єр-міністра, керівник групи експертів Першого віце-прем'єр-міністра, прес-секретар Першого віце-прем’єр-міністра

2226

Завідуючий відділом у складі департаменту, бюро, управління, керівник апарату Постійного Представника у Конституційному Суді України, керівник апарату Урядового уповноваженого, завідуючий відділом в Апараті Прем’єр-міністра

2156

Радник Прем'єр-міністра, помічник Прем'єр-міністра

2119

Завідуючий сектором у складі департаменту, бюро, управління, завідуючий сектором у відділі, що перебуває у складі департаменту, бюро, управління

2092

Завідуючий сектором у складі самостійного відділу

2054

Помічник, радник Першого віце-прем'єр-міністра, науковий консультант Прем'єр-міністра, референт Прем'єр-міністра

2045

Керівник групи радників Віце-прем'єр-міністра, керівник групи експертів Віце-прем'єр-міністра, перший помічник Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів, прес-секретар Віце-прем'єр-міністра

2033

Помічник, радник Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів, помічник першого заступника Міністра

2033

Головний спеціаліст, консультант, експерт

2033

Провідний спеціаліст

1311

Спеціаліст I категорії

1204

Спеціаліст II категорії

1027

Спеціаліст

888

__________
Примітка.Керівним працівникам і спеціалістам, які проводять юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів та їх ґрунтовне редакційне опрацювання, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище від посадового окладу відповідного керівного працівника і спеціаліста, передбаченого цією схемою.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 855 від 24.06.2006, № 72 від 31.01.2007; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 2 від 09.01.2008, № 63 від 22.02.2008; в редакції Постанови КМ № 829 від 17.09.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 965 від 05.11.2008, № 453 від 13.05.2009, № 270 від 17.03.2010, № 116 від 23.04.2014, № 425 від 10.09.2014, № 571 від 22.10.2014}Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Апарату та секретаріатів комітетів Верховної Ради України, а також помічників-консультантів народних депутатів України, на яких поширюється дія Закону України "Про державну службу"

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Перший заступник Керуючого справами

2568

Заступник Керуючого справами

2461

Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України

2440

Керівник головного управління, керівник самостійного управління

2333

Прес-секретар Голови Верховної Ради

2295

Перший помічник Голови Верховної Ради

2258

Керівник управління у складі головного управління

2247

Завідувач самостійного відділу, керівник Прес-служби

2226

Завідувач відділу у складі головного управління, самостійного управління, управління, Секретаріату Голови Верховної Ради

2156

Завідувач секретаріату комітету, секретаріату депутатської фракції

2092-2333

Завідувач секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради

2226

Радник, помічник Голови Верховної Ради

2119

Завідувач сектору

2092

Завідувач групи (самостійної), групи у складі самостійного відділу; завідувач відділу у складі секретаріату комітету

2087

Завідувач канцелярії першого заступника, заступника Голови Верховної Ради

2033

Радник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради, Керівника Апарату

2060

Головний: консультант з питань юридично-наукового забезпечення, науковий консультант

2033

Головний: консультант, спеціаліст

2033

Старший: консультант з питань юридично-наукового забезпечення, науковий консультант

1659

Старший консультант

1605

Провідний спеціаліст

1311

Консультант; помічник-консультант народного депутата України

1311

Спеціаліст I категорії

1204

Спеціаліст II категорії

1027

Спеціаліст

888

__________
Примітка.Керівним працівникам і спеціалістам, які проводять юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів та їх ґрунтовне редакційне опрацювання, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище від посадового окладу відповідного керівного працівника і спеціаліста, передбаченого цією схемою.

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1341 від 21.11.2007}Додаток 4-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Представник Уповноваженого з прав людини, керівник секретаріату Уповноваженого з прав людини

2675

Керівник служби Уповноваженого, перший помічник, секретар консультативної ради

2354

Керівник департаменту

2333

Керівник прес-служби Уповноваженого, помічник - прессекретар Уповноваженого

2295

Начальник самостійного управління

2290

Керівник самостійного відділу

2226

Завідувач відділу у складі департаменту, управління

2156

Радник, помічник Уповноваженого

2119

Завідувач сектору у складі департаменту, управління

2092

Завідувач сектору у складі самостійного відділу

2054

Головний консультант, головний спеціаліст, помічник

1819

Провідний спеціаліст, консультант

1311

Спеціаліст I категорії

1204

{Постанову доповнено додатком 4-1 згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007}Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Управління адміністративними будинками Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Головного управління санаторно-курортних закладів в Автономній Республіці Крим Державного управління справами та Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, начальника Управління житловими будинками Управління справами Верховної Ради України

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник Головного управління, управління

1926-2033

Перший заступник начальника Головного управління, управління

1873-1980

Заступник начальника Головного управління, управління

1830-1878

Завідувач відділу

1605-1712

Завідувач сектору

1445-1498

Головний спеціаліст

1177-1231

Провідний спеціаліст

936-963

Спеціаліст I категорії

829-856

Спеціаліст II категорії

733-760

Спеціаліст

669-696

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 995 від 03.11.2010, № 613 від 09.06.2011}Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник служби, радник Представництва

1685-1712

Головний консультант, помічник Постійного Представника, прессекретар

883

Провідний спеціаліст

722

Керівник секретаріату Ради представників кримськотатарського народу, спеціаліст I категорії

642

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1839 від 27.12.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007}Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Апарату Ради національної безпеки і оборони України

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник Апарату Ради

2490

Заступник керівника Апарату Ради

2390

Керівник служби Секретаря Ради

2440

Перший заступник керівника Служби Секретаря Ради

2365

Заступник керівника Служби Секретаря Ради

2268

Керівник департаменту, керівник самостійного управління

2333

Керівник служби

2397

Заступник керівника департаменту, керівника самостійного управління

2236

Керівник управління у складі департаменту, завідувач самостійного відділу

2226

Заступник керівника управління у складі департаменту, завідувач самостійного відділу

2156

Завідувач відділу у складі департаменту, служби, управління

2156

Заступник завідувача відділу в складі департаменту, служби, управління

2129

Завідувач сектору

2113

Керівник групи радників Секретаря Ради

2226

Головний радник Секретаря Ради

2119

Радник Секретаря Ради

2060

Помічник Секретаря Ради

2054

Помічник першого заступника, помічник заступника Секретаря Ради, помічник керівника Апарату Ради

1873-1926

Державний експерт

1873

Головний консультант

1819

Головний спеціаліст

1766

Прес-секретар

2295вверх