Документ 268-2006-п, предыдущая редакция — Редакция от 09.09.2015, основание - 644-2015-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )


СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрального апарату Антимонопольного комітету, Фонду державного майна

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор департаменту

2140-2290

Начальник самостійного управління, управління

1926-2033

Начальник самостійного відділу

1819-1926

Дипломатичний радник

1926

Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, управління, помічник керівника

1605-1712

Завідувач самостійного сектору, помічник заступника керівника

1445-1498

Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу

1338-1391

Головний експерт

1231-1284

Головний спеціаліст, консультант, радник керівника

1177-1231

Провідний спеціаліст

936-963

Спеціаліст I категорії

829-856

Спеціаліст II категорії

733-760

Спеціаліст

669-696

Керівні працівники і спеціалісти, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів"

Директор департаменту

2712

Начальник самостійного управління, управління

2434

Начальник самостійного відділу

2295

Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, управління

2087

Головний експерт

1445-1584

Головний спеціаліст

1391-1530

Провідний спеціаліст

1182-1209

{Додаток 16 в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 869 від 01.10.2008, № 20 від 17.01.2011}Додаток 17
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центральних державних архівів, що належать до категорій посад державних службовців

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор

2033

Заступник директора

1926

Заступник директора - головний зберігач фондів

1926

Начальник відділу

1605-1632

Завідувач сектору

1284-1311

Головний спеціаліст

1033-1059

Провідний спеціаліст

888-915

{Додаток 17 в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007}Додаток 18
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА
посадових окладів працівників органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, керівників і спеціалістів її апарату

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, керуючий справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим

2461

Перший заступник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим

2354

Голова постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим

2247

Заступник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим

2194

Заступник керуючого справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим

2033

Начальник управління

1210-1430

Завідувач відділу

1045-1100

Керівник прес-центру, помічник Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим

928-957

Завідувач сектору, радник

881-910

Помічник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим

928-957

Консультант

817

Головний спеціаліст, помічник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим

741-770

Провідний спеціаліст

648-677

Спеціаліст I категорії

554-584

Спеціаліст II категорії

508-537

Спеціаліст

490

{Додаток 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007}Додаток 19
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Голова

2461

Перший заступник голови

2338

Заступник голови

2215

Секретар Рахункової палати

2097

Головний контролер - завідувач відділу

1068-1097

Головний контролер

1044-1074

Контролер

951-980

Головний спеціаліст, консультант, помічник голови

741-770

Провідний спеціаліст

648-677

Спеціаліст I категорії

554-584

{Додаток 19 в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007}Додаток 20
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА
посадових окладів членів виборчої комісії Автономної Республіки Крим та працівників її апарату

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Голова комісії

2354

Заступник голови комісії

2247

Секретар комісії

2033

Головний бухгалтер

770

Референт-консультант, головний спеціаліст

741

{Додаток 20 в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007}Додаток 21
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА
посадових окладів керівників і спеціалістів апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керуючий справами Ради міністрів

2461

Перший заступник керівника апарату Ради міністрів

2354

Заступник керівника апарату Ради міністрів, Постійний Представник Автономної Республіки Крим у м. Києві

2194

Начальник управління

1210-1430

Завідувач самостійного відділу

1045-1155

Завідувач відділу у складі управління

1007-1034

Керівник прес-служби

928

Завідувач сектору, радник

881-910

Консультант

817

Помічник: Голови Ради міністрів, першого заступника, заступника Голови Ради міністрів

928-957

Головний спеціаліст, помічник керівника апарату Ради міністрів

741-770

Провідний спеціаліст

648-677

Спеціаліст I категорії

554-584

Спеціаліст II категорії

508-537

Спеціаліст

490

{Додаток 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 394 від 13.04.2011, № 12 від 11.01.2012}Додаток 22
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА
посадових окладів керівників і спеціалістів апарату міністерств, республіканських комітетів, комітетів та інших республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, територіальних органів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

міністерство, республіканський комітет

комітет, інший республіканський орган виконавчої влади, територіальний орган центрального органу виконавчої влади

Міністр, голова республіканського комітету

2461


Голова комітету, керівник іншого республіканського органу виконавчої влади


2354

Перший заступник: міністра, голови республіканського комітету, голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади

2354

2194

Заступник: міністра, голови республіканського комітету, голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади

2194

1926

Начальник самостійного управління

1210-1320

1155-1265

Начальник служби


1100-1210

Начальник самостійного відділу

1012-1122

990-1100

Начальник відділу у складі самостійного управління, служби, державний реєстратор

985-1012

968-1001

Завідувач самостійного сектору, помічник, радник керівника

764-794

741-770

Державний адміністратор

753-754


Завідувач сектору в складі самостійного управління, самостійного відділу, служби

724-753

700-729

Головний казначей


759-794

Головний державний інспектор

735-764

729-759

Головний спеціаліст

700-729

694-724

Провідний казначей


665-694

Провідний державний інспектор

636-665

630-659

Провідний спеціаліст

607-636

601-630

Старший державний інспектор

608-637

601-630

Спеціаліст I категорії

537-566

531-560

Спеціаліст II категорії

513

513

Спеціаліст

478

478

__________
Примітка.Посада державного адміністратора вводиться в уповноваженому Радою міністрів Автономної Республіки Крим міністерстві або еспубліканському комітеті.

{Додаток 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 613 від 09.06.2011, № 1020 від 05.10.2011, № 39 від 18.01.2012, № 646 від 18.07.2012, № 325 від 24.04.2013}Додаток 23
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

поза групою, м. Київ

I

II, м. Севастополь

Заступник керівника апарату держадміністрації

2033

1980

1926

Начальник управління

1100-1210

1045-1155

990-1100

Начальник відділу

990-1100

935-1045

880-990

Начальник відділу у складі управління

968-1001

924-990

913-979

Завідувач самостійного сектору

764-794

718-747

700-729

Державний адміністратор, адміністратор

724-764

715-745

677-700

Завідувач сектору у складі управління, відділу

724-753

712-741

689-724

Помічник голови держадміністрації, радник, консультант

706-735

683-712

659-689

Головний спеціаліст, помічник заступника голови

694-724

671-700

648-677

Провідний спеціаліст

601-630

578-607

554-584

Спеціаліст I категорії

531-560

531-560

508-537

Спеціаліст II категорії

513

508

508

Спеціаліст

478

467

467вверх