Документ 268-2006-п, действует, текущая редакция — Редакция от 25.06.2019, основание - 525-2019-п
Додаток 22
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА
посадових окладів керівників і спеціалістів апарату міністерств, республіканських комітетів, комітетів та інших республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, територіальних органів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

міністерство, республіканський комітет

комітет, інший республіканський орган виконавчої влади, територіальний орган центрального органу виконавчої влади

Міністр, голова республіканського комітету

2461


Голова комітету, керівник іншого республіканського органу виконавчої влади


2354

Перший заступник: міністра, голови республіканського комітету, голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади

2354

2194

Заступник: міністра, голови республіканського комітету, голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади

2194

1926

Начальник самостійного управління

1210-1320

1155-1265

Начальник служби


1100-1210

Начальник самостійного відділу

1012-1122

990-1100

Начальник відділу у складі самостійного управління, служби, державний реєстратор

985-1012

968-1001

Завідувач самостійного сектору, помічник, радник керівника

764-794

741-770

Державний адміністратор

753-754


Завідувач сектору в складі самостійного управління, самостійного відділу, служби

724-753

700-729

Головний казначей


759-794

Головний державний інспектор

735-764

729-759

Головний спеціаліст

700-729

694-724

Провідний казначей


665-694

Провідний державний інспектор

636-665

630-659

Провідний спеціаліст

607-636

601-630

Старший державний інспектор

608-637

601-630

Спеціаліст I категорії

537-566

531-560

Спеціаліст II категорії

513

513

Спеціаліст

478

478

__________
Примітка.Посада державного адміністратора вводиться в уповноваженому Радою міністрів Автономної Республіки Крим міністерстві або еспубліканському комітеті.Додаток 23
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

поза групою, м. Київ

I

II, м. Севастополь

Заступник керівника апарату держадміністрації

2033

1980

1926

Начальник управління

1100-1210

1045-1155

990-1100

Начальник відділу

990-1100

935-1045

880-990

Начальник відділу у складі управління

968-1001

924-990

913-979

Завідувач самостійного сектору

764-794

718-747

700-729

Державний адміністратор, адміністратор

724-764

715-745

677-700

Завідувач сектору у складі управління, відділу

724-753

712-741

689-724

Помічник голови держадміністрації, радник, консультант

706-735

683-712

659-689

Головний спеціаліст, помічник заступника голови

694-724

671-700

648-677

Провідний спеціаліст

601-630

578-607

554-584

Спеціаліст I категорії

531-560

531-560

508-537

Спеціаліст II категорії

513

508

508

Спеціаліст

478

467

467

__________
Примітка.


Посада адміністратора вводиться в Київській та Севастопольській міськдержадміністраціях.Додаток 24
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2016 р. № 193)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, управлінь, відділів та інших територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів в областях, мм. Києві та Севастополі

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

поза групою, м. Київ

за групами областей

I

II, м. Севастополь

Директор департаменту обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, начальник головного управління в області, мм. Києві та Севастополі центрального органу виконавчої влади

1926

1819

1712

Керівник самостійного управління, відділу, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, керівник державної інспекції

1712-1819

1605-1712

1498-1605

Начальник управління у складі департаменту, служби у складі головного управління, начальник управління державної податкової служби, начальник управління окружної державної податкової служби

1100-1210

1045-1155

990-1100

Начальник відділу у складі департаменту, у складі головного управління, самостійного управління, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами, територіального органу  центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, головний бухгалтер, головний державний експерт з умов праці

990-1100

935-1045

880-990

Начальник відділу у складі управління, служби, державний реєстратор

968-1001

924-990

913-979

Завідувач самостійного сектору

764-794

718-747

700-729

Державний адміністратор, адміністратор

724-764

715-745

677-700

Завідувач сектору у складі управління, відділу, служби

724-753

712-741

689-724

Головний казначей, головний державний інспектор, головний інспектор будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, головний державний соціальний інспектор

729-759

706-735

683-712

Головний спеціаліст

694-724

671-700

648-677

Провідний казначей, провідний державний інспектор

630-659

607-636

584-613

Провідний спеціаліст, старший державний інспектор

601-630

578-607

554-584

Спеціаліст I категорії

531-560

531-560

508-537

Спеціаліст II категорії

513

508

508

Спеціаліст

478

467

467

Спеціалісти територіальних органів Держпраці, які здійснюють нагляд за охороною праці

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Головний державний гiрничотехнiчний iнспектор:


на вугiльних шахтах (та при їх будiвництвi i реструктуризацiї) з пiдземними роботами

969-992

на рудниках (та при їх будiвництві) з пiдземними роботами

922-957

на вугiльних розрiзах, кар’єрах, метрополiтенах, iнших гiрничих роботах на поверхнi

899-934

Провiдний державний гiрничотехнiчний iнспектор:


на вугiльних шахтах (та при їх будiвництвi i реструктуризацiї) з пiдземними роботами

829-864

на рудниках (та при їх будiвництві) з пiдземними роботами

794-829

на вугiльних розрiзах, кар’єрах, метрополiтенах, iнших гiрничих роботах на поверхнi

770-805

Державний гiрничотехнiчний iнспектор:


на вугiльних шахтах (та при їх будiвництвi i реструктуризацiї) з пiдземними роботами

747-782

на рудниках (та при їх будiвництві) з пiдземними роботами

712–747

на вугiльних розрiзах, кар’єрах, метрополiтенах, iнших гiрничих роботах на поверхнi

677–712

Головний державний газотехнічний інспектор

899-934

Провідний державний газотехнічний інспектор

770-805

Державний газотехнічний інспектор

677-712

Головний державний iнспектор з охорони праці

729-759

Провiдний державний iнспектор з охорони праці

630-659

Державний iнспектор з охорони праці

578-607

__________
Примітка.Посада адміністратора вводиться у структурних підрозділах Київської та Севастопольської міських держадміністраціях.

Посадові оклади працівників міжрегіональних територіальних органів центральних органів виконавчої влади встановлюються за групою за оплатою праці з урахуванням загальної чисельності населення областей, на територію яких поширюється юрисдикція міжрегіонального територіального органу.Додаток 24-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і слідчих головних управлінь Національної поліції в областях, м. Києві, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, які здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень і посади яких належать до відповідних категорій посад державних службовців

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

поза групою, м. Київ

за групами областей

I

II

Начальник слідчого управління, слідчого відділу - заступник начальника

1878

1782

1712

Перший заступник, заступник начальника слідчого управління, слідчого відділу

1749-1819

1653-1728

1594-1659

Начальник відділу, начальник слідчої частини (на правах відділу) слідчого управління, слідчого відділу

1605-1712

1498-1552

1445-1498

Начальник відділення, начальник слідчої частини (на правах відділення) слідчого управління, слідчого відділу

1445-1498

1338-1391

1231-1284

Старший слідчий в особливо важливих справах

1095-1122

1089-1111

1078-1100

Слідчий в особливо важливих справах

1051-1078

1051-1078

1051-1078

Старший слідчий

1007-1034

1007-1034

1007-1034

Слідчий

963-990

963-990

963-990вверх