Документ 2658-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 16.06.2005
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2006. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
щодо пенсійного забезпечення багатодітних матерів
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 29, ст.382 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:
 
     1. У пункті 8 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293) слова "до восьмирічного віку" замінити словами "до шестирічного віку".
 
     2. В абзаці четвертому пункту 3 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376) слова "до восьмирічного віку" замінити словами "до шестирічного віку".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 16 червня 2005 року
N 2658-IVвверх