Документ 2650-III, действует, текущая редакция — Принятие от 11.07.2001
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.08.2001. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про донорство крові та її компонентів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 44, ст.231 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 11 Закону України "Про донорство
крові та її компонентів" ( 239/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 23, ст. 183) викласти в такій редакції:
"Донори крові та її компонентів з числа офіцерів,
прапорщиків, мічманів та інших військовослужбовців мають право на
пільги, передбачені статтями 9 та 10 цього Закону".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2001 року
N 2650-IIIвверх