Документ 265/94-ВР, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.2004, основание - 1129-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 52, ст.456 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21
- набуває чинності 01.01.2004 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 1129-IV
( 1129-15 ) від 11.07.2003 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 грудня 1994 року
N 265/94-ВРвверх