Деякі питання пенсійного забезпечення громадян
Постановление Кабинета Министров Украины от 26.03.2008265
Документ 265-2008-п, действует, текущая редакция — Редакция от 18.01.2018, основание - 1096-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 березня 2008 р. N 265
Київ
Деякі питання
пенсійного забезпечення громадян
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 862 ( 862-2008-п ) від 24.09.2008
N 1113 ( 1113-2009-п ) від 21.10.2009
N 1093 ( 1093-2012-п ) від 28.11.2012
N 112 ( 112-2014-п ) від 25.03.2014
N 954 ( 954-2015-п ) від 18.11.2015
N 1096 ( 1096-2017-п ) від 27.12.2017 - застосовується
з 1 жовтня 2017 року }

{ Установити, що з 1 жовтня 2017 р. щомісячна державна адресна
допомога особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1 цієї
Постанови, перераховується та після цієї дати до встановлення
розміру прожиткового мінімуму, який буде більшим за його розмір,
установлений на 1 грудня 2017 р. та збільшений на 79 гривень,
призначається з використанням розміру прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 грудня
2017 р. Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
( 1801-19 ), збільшеного на 79 гривень, згідно з Постановою КМ
N 1096 ( 1096-2017-п ) від 27.12.2017 }

{ У тексті Постанови слово "інваліди" в усіх відмінках замінено
словами "особи з інвалідністю" у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ N 1096 ( 1096-2017-п ) від 27.12.2017 -
застосовується з 1 жовтня 2017 року }

Відповідно до частини третьої статті 46 Конституції України
( 254к/96-ВР ), пункту 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України від 3 жовтня 2017 р. N 2148-VIII
( 2148-19 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо підвищення пенсій" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: { Вступна частина в редакції Постанови КМ N 1096 ( 1096-2017-п )
від 27.12.2017 - застосовується з 1 жовтня 2017 року }
1. Установити, що у разі, коли щомісячний розмір пенсійних
виплат особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги
особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, особам,
які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (з
урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед
Україною та щомісячної доплати до пенсії у зв'язку з втратою
годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) не
досягає в осіб з інвалідністю (у тому числі дітей з інвалідністю)
прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які
втратили працездатність, та в осіб, яким призначено пенсію у
зв'язку з втратою годувальника, на одного непрацездатного члена
сім'ї 100 відсотків, на двох - 120 відсотків, на трьох і більше -
150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для
осіб, які втратили працездатність, таким особам надається
щомісячна державна адресна допомога до пенсії та державної
соціальної допомоги у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.
{ Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1096 ( 1096-2017-п ) від 27.12.2017 - застосовується з 1
жовтня 2017 року }
У разі коли особа з інвалідністю з дитинства або дитина з
інвалідністю одночасно отримує державну соціальну допомогу
відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) і пенсію у
зв’язку з втратою годувальника, надається щомісячна державна
адресна допомога до державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і до пенсії у
зв’язку з втратою годувальника. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 1096 ( 1096-2017-п ) від 27.12.2017 -
застосовується з 1 жовтня 2017 року } { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 862
( 862-2008-п ) від 24.09.2008, N 1113 ( 1113-2009-п ) від
21.10.2009, N 112 ( 112-2014-п ) від 25.03.2014, N 954
( 954-2015-п ) від 18.11.2015 }
2. Установити, що у разі, коли щомісячний розмір пенсійних
виплат, державної соціальної допомоги особам, які не мають права
на пенсію, та особам з інвалідністю, крім осіб, зазначених у
пунктах 1 і 2-1 цієї постанови (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та
інших доплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі
заслуги перед Україною), не досягає прожиткового мінімуму,
встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким
особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не
вистачає до зазначеного розміру. { Абзац перший пункту 2 в
редакції Постанови КМ N 112 ( 112-2014-п ) від 25.03.2014; з
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 954 ( 954-2015-п )
від 18.11.2015, N 1096 ( 1096-2017-п ) від 27.12.2017 -
застосовується з 1 жовтня 2017 року }

{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 1096 ( 1096-2017-п ) від 27.12.2017 - застосовується з 1 жовтня
2017 року }

2-1. Особам, зазначеним у пункті 2 цієї постанови, яким
пенсію, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію, призначено після 1 січня 2018 р. (крім одержувачів пенсій,
які досягли віку 65 років), призначається державна соціальна
допомога на умовах і в порядку, визначених Законом України "Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" ( 1768-14 ).
Допомога призначається структурними підрозділами з питань
соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та
Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських,
районних у містах у разі їх утворення (крім мм. Києва та
Севастополя) рад відповідно до Порядку призначення і виплати
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого
2003 р. N 250 ( 250-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 9, ст. 394).
Одержувачам пенсій, які досягли віку 65 років та у яких
наявний страховий стаж меншої тривалості, ніж передбачено абзацом
першим частини першої статті 28 Закону України "Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ),
щомісячна державна адресна допомога виплачується без урахування
середньомісячного сукупного доходу сім’ї та її майнового стану. { Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ
N 1096 ( 1096-2017-п ) від 27.12.2017 - застосовується з 1 жовтня
2017 року }
3. Установити, що норми постанов Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2004 р. N 943 ( 943-2004-п ) "Про додаткові заходи
щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 30, ст. 2008) і від 18 вересня 2004 р. N 1215
( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491), а також
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р.
N 684 ( 684-2007-п ) "Про поліпшення матеріального забезпечення
окремих категорій населення" (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 32, ст. 1312) не застосовуються при наданні щомісячної державної
адресної допомоги, встановленої цією постановою.
4. Виплата щомісячної державної адресної допомоги,
передбаченої цією постановою, здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1093 ( 1093-2012-п ) від
28.11.2012 }
5. Щомісячна державна адресна допомога переглядається у
зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму, встановленого
законом для осіб, які втратили працездатність. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 112
( 112-2014-п ) від 25.03.2014; в редакції Постанови КМ N 1096
( 1096-2017-п ) від 27.12.2017 - застосовується з 1 жовтня 2017
року }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26вверх