Документ 2640-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 02.06.2005
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.07.2005. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 29, ст.380 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2005 рік" ( 2285-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
NN 17-19, ст. 267) такі зміни:
1. Частини першу і другу статті 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на
2005 рік у сумі 106.235.385,4 тис. гривень, у тому числі доходи
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
80.688.275 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного
бюджету України - у сумі 25.547.110,4 тис. гривень, згідно з
додатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2005 рік у
сумі 114.180.879,8 тис. гривень, у тому числі видатки
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
88.501.452,1 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного
бюджету України - у сумі 25.679.427,7 тис. гривень".
2. Пункт 54 статті 45 викласти в такій редакції:
"54) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців
Збройних Сил України та придбання пально-мастильних матеріалів (за
рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 12 цього Закону)".
3. Статтю 101 викласти в такій редакції:
"Стаття 101. Установити, що кошти, отримані від реалізації
військових містечок Збройних Сил України, які включають в себе
комплекс будівель та споруд, розташованих на одній земельній
ділянці, що використовуються для розквартирування військових
частин, розміщення військовослужбовців та працівників Збройних Сил
України, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету
України і спрямовуються виключно на будівництво (придбання) житла
для військовослужбовців Збройних Сил України та придбання
пально-мастильних матеріалів.
Порядок реалізації військових містечок Збройних Сил України,
здійснення інвестиційних проектів по будівництву житла для
військовослужбовців Збройних Сил України, у тому числі на
земельних ділянках, наданих у користування Міністерства оборони
України, визначається Кабінетом Міністрів України".
4. У додатку N 1:
у розділі "Разом доходів" у графі "Всього" цифри
"106 135 385,4" замінити цифрами "106 235 385,4", у графі
"Спеціальний фонд" цифри "25 447 110,4" замінити цифрами
"25 547 110,4";
у розділі "Всього доходів (без урахування міжбюджетних
трансфертів)" цифри "104 812 584,0" замінити цифрами
"104 912 584,0", у графі "Спеціальний фонд" цифри "25 447 110,4"
замінити цифрами "25 547 110,4";
за кодом 20000000 "Неподаткові надходження" у графі "Всього"
цифри "30 532 214,3" замінити цифрами "30 632 214,3", у графі
"Спеціальний фонд" цифри "15 773 312,1" замінити цифрами
"15 873 312,1";
за кодом 24000000 "Інші неподаткові надходження" у графі
"Всього" цифри "9 218 489,4" замінити цифрами "9 318 489,4", у
графі "Спеціальний фонд" цифри "7 939 911,9" замінити цифрами
"8 039 911,9";
за кодом 24050000 "Надходження коштів від реалізації
надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого
майна Збройних Сил України та інших утворених згідно з
законодавством військових формувань і правоохоронних органів" у
графі "Всього" цифри "793 909,3" замінити цифрами "893 909,3", у
графі "Спеціальний фонд" цифри "293 939,3" замінити цифрами
"393 939,3".
5. У додатку N 3:
у розділі "Видатки всього" у графі "Всього" за спеціальним
фондом цифри "25 579 427,7" замінити цифрами "25 679 427,7", у
графі "Видатки розвитку" за спеціальним фондом цифри "9 494 992,4"
замінити цифрами "9 594 992,4", у графі "Разом" цифри
"114 080 879,8" замінити цифрами "114 180 879,8";
за кодом 2100000 "Міністерство оборони України" у графі
"Всього" за спеціальним фондом цифри "501 594,0" замінити цифрами
"601 594,0", у графі "Видатки розвитку" за спеціальним фондом
цифри "281 239,2" замінити цифрами "381 239,2", у графі "Разом"
цифри "5 795 653,1" замінити цифрами "5 895 653,1";
за кодом 2101000 "Апарат Міністерства оборони України" у
графі "Всього" за спеціальним фондом цифри "501 594,0" замінити
цифрами "601 594,0", у графі "Видатки розвитку" за спеціальним
фондом цифри "281 239,2" замінити цифрами "381 239,2", у графі
"Разом" цифри "5 795 653,1" замінити цифрами "5 895 653,1";
за кодом 2101140 "Реформування та розвиток Збройних Сил
України" у графі "Всього" за спеціальним фондом цифри "840,0"
замінити цифрами "100 840,0", у графі "Видатки розвитку" за
спеціальним фондом цифри "840,0" замінити цифрами "100 840,0", у
графі "Разом" цифри "357 354,2" замінити цифрами "457 354,2";
виділити окремим рядком "в тому числі на придбання
пально-мастильних матеріалів" з цифрами "100 000,0" у графах
"Всього" і "Видатки розвитку" за спеціальним фондом та у графі
"Разом".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 червня 2005 року
N 2640-IVвверх