Про затвердження Положення про цільовий позабюджетний фонд розвитку та захисту конкуренції
Постановление Кабинета Министров Украины; Положение от 27.04.1994264
Документ 264-94-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 16.03.2000, основание - 501-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 квітня 1994 р. N 264
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 501 ( 501-2000-п ) від 16.03.2000 )
Про затвердження Положення
про цільовий позабюджетний фонд
розвитку та захисту конкуренції
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 51 ( 51-99-п ) від 18.01.99 )

Відповідно до Державної програми демонополізації економіки і
розвитку конкуренції ( 3757-12 ) Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про цільовий позабюджетний фонд
розвитку та захисту конкуренції, що додається.
2. Міністерству фінансів під час уточнення показників
державного бюджету на II квартал 1994 р. передбачити асигнування в
розмірі 1 млрд. крб. для формування цільового позабюджетного фонду
розвитку та захисту конкуренції.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 1994 р. N 264
ПОЛОЖЕННЯ
про цільовий позабюджетний фонд
розвитку та захисту конкуренції

1. Цільовий позабюджетний фонд розвитку та захисту
конкуренції (далі - фонд) створюється для фінансування заходів
Державної програми демонополізації економіки і розвитку
конкуренції та інших заходів, спрямованих на реалізацію
конкурентної політики. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 51 ( 51-99-п ) від 18.01.99 )
2. Управління коштами фонду здійснює Антимонопольний комітет. Кошти фонду в національній та іноземній валюті зберігаються
на окремих банківських рахунках.
3. Кошти фонду формуються за рахунок: сум штрафів, сплачуваних підприємцями за рішенням
Антимонопольного комітету; добровільних внесків українських та іноземних юридичних і
фізичних осіб; інших надходжень, що не суперечать чинному законодавству.
4. Кошти фонду використовуються для: видання науково-популярної та інформаційно-довідкової
літератури, в тому числі інформаційного бюлетеня про
антимонопольну політику; проведення експертизи з питань реалізації антимонопольної
політики; виконання наукових досліджень, пов'язаних із демонополізацією
економіки, антимонопольним регулюванням і застосуванням
антимонопольного законодавства; розроблення і впровадження технічного й програмного
забезпечення реалізації завдань Державної програми демонополізації
економіки і розвитку конкуренції; підвищення кваліфікації та стажування працівників
антимонопольних й інших органів, що забезпечують реалізацію
антимонопольної політики; проведення відповідної роз'яснювальної роботи в засобах
масової інформації; житлового забезпечення працівників Антимонопольного комітету
та його територіальних відділень. ( Пункт 4 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 51 ( 51-99-п ) від 18.01.99 )

5. Нормативи розподілу коштів щорічно визначаються
Антимонопольним комітетом. Норматив використання коштів фонду відповідно до абзацу
восьмого пункту 4 цього Положення встановлюється в межах 25
відсотків суми коштів, які надійшли до фонду. ( Пункт 5 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 51 ( 51-99-п ) від 18.01.99 )
6. Антимонопольний комітет на підставі одержаних від установ
банків платіжних доручень самостійно веде облік використання
коштів, що надходитимуть відповідно до пунктів 3 і 4 цього
Положення. Бухгалтерський облік по рахунках фонду здійснюється
згідно з чинним законодавством.
7. Антимонопольний комітет кожного півріччя складає і
затверджує звіт про надходження і витрачання коштів фонду й подає
його Кабінетові Міністрів України, а також складає щорічний баланс
надходжень і витрат коштів фонду, який є частиною звіту про
діяльність Комітету перед Верховною Радою України.
8. Не використані у звітному році кошти фонду вилученню не
підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на
цілі, передбачені цим Положенням.вверх