Документ 2638-III, действует, текущая редакция — Принятие от 11.07.2001
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.08.2001. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 48 Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 44, ст.230 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У другому реченні частини п'ятої статті 48 Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543)
слова "частиною другою" замінити словами "частиною четвертою".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2001 року
N 2638-IIIвверх