Документ 2633-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 04.12.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 27.12.2018. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про судовий збір" щодо створення умов для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень судів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 2, ст.10)

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину третю статті 9 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87; 2015 р., №№ 18-20, ст. 132) доповнити словами "а також на забезпечення архітектурної доступності приміщень судів, доступності інформації, що розміщується в суді, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 грудня 2018 року
№ 2633-VIII
вверх