Документ 2631-IV, предыдущая редакция — Редакция от 01.01.2011, основание - 2755-VI
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо приведення законодавства у відповідність із
Цивільним кодексом України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 26, ст.358 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину першу статті 126 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1002-05 ) доповнити реченням такого змісту:
"Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно
за рішенням суду".
2. У абзаці сьомому частини третьої статті 5 Закону України
"Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р.,
N 6, ст. 37) слова "накладати арешт" замінити словами "на підставі
рішення суду накладати арешт".

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

4. Текст статті 59 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 5-6, ст. 30) викласти у такій редакції:
"Арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його
рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних
осіб, що знаходяться в банку, а також звільнення такого майна
з-під арешту здійснюються виключно за рішенням суду.
Зупинення власних видаткових операцій банку за його
рахунками, а так само зупинення видаткових операцій за рахунками
юридичних або фізичних осіб здійснюється відповідно до законів
України на підставі рішення суду. Операції за рахунками
відновлюються за рішенням суду.
Забороняється накладати арешт на кореспондентські рахунки
банку або зупиняти операції за цими рахунками.
Рішення суду про стягнення на кошти, які знаходяться на
рахунках юридичних чи фізичних осіб, видаткові операції за якими
зупинені уповноваженим органом, підлягають негайному і безумовному
виконанню, за винятком випадків введення мораторію відповідно до
цього Закону".
5. У пункті 5 частини першої статті 28 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2002 р., N 16, ст. 114) слова
"зупиняти операції" замінити словами "на підставі рішення суду за
поданням органів Фонду зупиняти операції".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 червня 2005 року
N 2631-IVвверх