Документ 2630-IV, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 06.10.2012, основание - 5204-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 5204-VI ( 5204-17 ) від 06.09.2012, ВВР,
2013, N 31, ст.369 }
Про запровадження мораторію на видачу
ліцензій на провадження господарської діяльності
з випуску та проведення лотерей
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 26, ст.357 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2608-VI ( 2608-17 ) від 19.10.2010, ВВР, 2011, N 11, ст.69 }

Цей Закон спрямований на забезпечення захисту прав і законних
інтересів громадян України, запобігання можливим зловживанням під
час провадження діяльності з випуску та проведення лотерей.
Стаття 1. Запроваджується мораторій на видачу ліцензій на
провадження господарської діяльності з випуску та проведення
лотерей, передбачену пунктом 24 частини третьої статті 9 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36,
ст. 299, N 45, ст. 377; 2005 р., N 17-19, ст. 267), до прийняття
закону про державне регулювання діяльності з випуску та проведення
лотерей і грошових розіграшів. { Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2608-VI
( 2608-17 ) від 19.10.2010 }
Стаття 2. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 червня 2005 року
N 2630-IVвверх