Документ 2622-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 02.06.2005
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.06.2005. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про відпустки"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 26, ст.353 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2000 р.,
N 51-52, ст. 449; 2004 р., N 6, ст. 38; 2005 р., N 9, ст. 178)
такі зміни:
1) статтю 10 після частини сьомої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до
навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім
бажанням надається щорічна відпустка або її частина (не менш як
12 календарних днів) для супроводження дитини до місця
розташування навчального закладу та у зворотному напрямі. За
наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка
надається окремо для супроводження кожної дитини".
У зв'язку з цим частини восьму - шістнадцяту вважати
відповідно частинами дев'ятою - сімнадцятою;
2) частину першу статті 25 доповнити пунктом 17 такого
змісту:
"17) працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до
навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, - тривалістю
12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду
до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі.
За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така
відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 червня 2005 року
N 2622-IVвверх