Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 11
Постановление Кабинета Министров Украины от 05.05.2015262
Документ 262-2015-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 09.04.2019, основание - 276-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 травня 2015 р. № 262
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 276 від 03.04.2019}

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 11

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 11 “Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 108; 2012 р., № 64, ст. 2611; 2014 р., № 78, ст. 2241) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 травня 2015 р. № 262

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 11

1. У пункті 2 постанови слова “Державній податковій службі” замінити словами “Державній фіскальній службі”.

2. У Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 3 викласти у такій редакції:

“3. На підставі даних бухгалтерського та податкового обліку сільськогосподарське підприємство складає податкову декларацію і в строки, встановлені статтею 203 Кодексу, подає її в електронному вигляді до територіального органу ДФС.

Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню) сільськогосподарським підприємством відповідно до податкової декларації за операціями з постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів за кодами згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 30, які поставляються підприємствами первинного виноробства), тобто різниця між сумою податкового зобов’язання за звітний (податковий) період та сумою податкового кредиту за такий період, перераховується із рахунку платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість на спеціальний рахунок у порядку та строки, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 569 “Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 87, ст. 2482; 2015 р., № 19, ст. 518).”;

2) у пункті 5 слова “органи державної податкової служби” замінити словами “територіальні органи ДФС”.вверх