Документ 2618-III, первая редакция — Принятие от 11.07.2001
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про виконавче провадження"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 44, ст.226 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про виконання рішень
Європейського Суду з прав людини" Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити статтю 3 Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999
р., N 24, ст. 207) пунктом 13-1 такого змісту:
"13-1) рішення Європейського Суду з прав людини з урахуванням
особливостей, передбачених Законом України "Про виконання рішень
Європейського Суду з прав людини".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2001 року
N 2618-IIIвверх