Документ 2613-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 31.05.2005
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2006. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів
України з питань пенсійного забезпечення
працівників сільськогосподарських
підприємств - платників фіксованого
сільськогосподарського податку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 25, ст.339 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Абзац четвертий пункту 1 статті 2 Закону України "Про збір
на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237;
1998 р., N 42, ст. 257; 1999 р., N 25, ст. 211, N 38, ст. 349,
N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2001 р., N 2-3, ст. 10;
2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 7, ст. 65; 2004 р., N 17-18,
ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) після слів
"визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону" доповнити
словами "крім тих, які є платниками фіксованого
сільськогосподарського податку".
2. Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві
положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., N 49-51, ст. 376) після слів "затвердженим
Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "та особам, пенсії
яким призначені відповідно до пунктів "в"-"е" та "ж" статті 13
Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ).
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців після
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 травня 2005 року
N 2613-IVвверх