Документ 257-2011-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 26.03.2013, основание - 175-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 березня 2011 р. N 257
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 175 ( 175-2013-п ) від 20.03.2013 }
Про внесення змін до Положення про порядок
організації та проведення оплачуваних громадських робіт

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про порядок організації та проведення
оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 839 ( 839-2008-п )
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 72, ст. 2423; 2009 р., N 23,
ст. 755, N 74, ст. 2532; 2010 р., N 45, ст. 1455), такі зміни:
в абзаці другому пункту 15 слова "сплати сум страхових
внесків (збору) роботодавцям відповідно до Закону України "Про
розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного
соціального страхування" ( 2213-14 ), Закону України "Про страхові
тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 2272-14 ) та Закону України
"Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"
( 400/97-ВР ) замінити словами "сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування";
пункт 21 викласти в такій редакції:
"21. Роботодавець несе відповідальність за порушення порядку
використання коштів Фонду, подання недостовірних відомостей про їх
використання.
Посадові особи роботодавця за порушення законодавства про
працю та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття несуть відповідальність згідно із законом.".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26вверх