Про доповнення Кримінального кодексу Української РСР статтею 221-1
Президія Верховної Ради УРСР; Указ от 21.03.19742534-VIII
Документ 2534-08, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.09.2001, основание - 2341-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 -
набуває чинності з 01.09.2001 )
Про доповнення Кримінального кодексу
Української РСР статтею 221-1
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1974, N 14, ст. 106 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 19
вересня 1973 року "Про посилення відповідальності за незаконний
провіз повітряним транспортом вибухових або легкозаймистих
речовин, інших небезпечних вантажів і предметів" Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити Кримінальний кодекс Української РСР ( 2001-05,
2002-05 ) статтею 221-1 такого змісту:
"С т а т т я 221-1. Незаконний провіз на повітряному судні
вибухових або легкозаймистих речовин
Провіз пасажиром на повітряному судні вибухових або
легкозаймистих речовин - карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до одного року, або штрафом у розмірі до ста карбованців.
Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки,- караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років".
2. Встановити, що в справах про злочини, передбачені статтею
221-1 Кримінального кодексу Української РСР, попереднє слідство
проводиться слідчими органів внутрішніх справ.
У зв'язку з цим у частині другій статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05,
1002-05 ) цифри "221-225" замінити цифрами "221, 221-1, 222-225".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 21 березня 1974 р.
N 2534-VIIIвверх