Про доповнення Кримінального кодексу УРСР статтями 155-2 і 155-3
Президія Верховної Ради УРСР; Указ от 24.09.19812510-X
Документ 2510-X, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.09.2001, основание - 2341-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 -
набуває чинності з 01.09.2001 )
Про доповнення Кримінального кодексу УРСР
статтями 155-2 і 155-3

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1981, N 40, ст. 662 )

З метою посилення боротьби з фактами одержання від громадян
незаконної винагороди за виконання робіт, зв'язаних з
обслуговуванням населення, і грубих порушень правил торгівлі
Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
Доповнити Кримінальний кодекс Української РСР ( 2001-05,
2002-05 ) статтями 155-2 і 155-3 такого змісту:
"С т а т т я 155-2. Одержання незаконної винагороди від
громадян за виконання робіт, зв'язаних
з обслуговуванням населення
Одержання працівником підприємства, установи або організації,
який не є службовою особою, шляхом вимагательства незаконної
винагороди від громадянина за виконання роботи або надання послуги
у сфері торгівлі, громадського харчування, побутового,
комунального, медичного, транспортного або іншого обслуговування
населення, що входять в коло службових обов'язків такого
працівника, - карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом у розмірі до ста карбованців.
Ті ж дії, вчинені неодноразово або у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців.
С т а т т я 155-3. Порушення правил торгівлі
Продаж товарів зі складів, баз, з підсобних приміщень
торговельних підприємств (організацій) чи підприємств
(організацій) громадського харчування або приховування товарів від
покупців, вчинені з корисливої чи іншої особистої
заінтересованості, - карається виправними роботами на строк до одного року з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю в торговельних підприємствах (організаціях) і в
підприємствах (організаціях) громадського харчування або без
такого, або штрафом у розмірі до ста карбованців.
Ті ж дії, вчинені повторно, - караються позбавленням воді на строк до трьох років або
штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 24 вересня 1981 р.
N 2510-Xвверх