Документ 250-2009-п, действует, текущая редакция — Принятие от 25.03.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 04.04.2009. Посмотреть в истории? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 25 березня 2009 р. N 250
Київ
 
Про внесення змін до Порядку складання,
розгляду, затвердження та основних вимог
до виконання кошторисів бюджетних установ

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 ( 228-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414; 2003 р., N 9, ст. 380, N 30, ст. 1546; 2004 р., N 17, ст. 1182; 2005 р., N 4, ст. 230; 2006 р., N 7, ст. 367; 2007 р., N 6, ст. 227), зміни, що додаються.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 34

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2009 р. N 250
 
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог
до виконання кошторисів бюджетних установ
( 228-2002-п )

 
     1. Перше речення абзацу шостого пункту 2 після слів "помісячний план використання бюджетних коштів" доповнити словами ", а також розрахунки, які обґрунтовують показники видатків або надання кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису,".
 
     2. В абзаці другому пункту 3 після слів "галузей національної економіки," доповнити словами "резервного фонду місцевих бюджетів,", а слова "виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, і щодо пенсійного забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу та суддів у відставці" замінити словами "пенсійного забезпечення громадян та компенсації Пенсійному фонду України втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки із сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування".
 
     3. У пункті 37:
 
     абзац перший після слів "помісячні плани використання бюджетних коштів" доповнити словами ", а також розрахунки, які обґрунтовують показники видатків або надання кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису,";
 
     перше речення абзацу другого після слів "помісячний план використання бюджетних коштів" доповнити словами ", а також розрахунки, які обґрунтовують показники видатків або надання кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису,".
 
     4. Абзац другий пункту 44 після слів "є проекти зазначених кошторисів і планів" та друге речення абзацу першого пункту 45 після слів "на цей період тимчасові індивідуальні кошториси" доповнити словами "(з довідками про зміни до них у разі їх внесення)".
 
     5. У пункті 49:
 
     в абзаці третьому слова "(шляхом внесення змін до спеціального фонду кошторису)" виключити;
 
     в абзаці п'ятому:
 
     перше речення викласти в такій редакції: "Протягом року розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки Державного казначейства про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Державного казначейства, та довідки про зміни до кошторису без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету.";
 
     у п'ятому реченні слово "два" замінити словом "три".вверх