Документ 250-2009-п, действует, текущая редакция — Принятие от 25.03.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 04.04.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 березня 2009 р. N 250
Київ
Про внесення змін до Порядку складання,
розгляду, затвердження та основних вимог
до виконання кошторисів бюджетних установ

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2002 р. N 228 ( 228-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 9, ст. 414; 2003 р., N 9, ст. 380, N 30, ст. 1546; 2004 р.,
N 17, ст. 1182; 2005 р., N 4, ст. 230; 2006 р., N 7, ст. 367;
2007 р., N 6, ст. 227), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2009 р. N 250
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог
до виконання кошторисів бюджетних установ
( 228-2002-п )

1. Перше речення абзацу шостого пункту 2 після слів
"помісячний план використання бюджетних коштів" доповнити словами
", а також розрахунки, які обґрунтовують показники видатків або
надання кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису,".
2. В абзаці другому пункту 3 після слів "галузей національної
економіки," доповнити словами "резервного фонду місцевих
бюджетів,", а слова "виплати пенсій, надбавок та підвищень до
пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, і щодо
пенсійного забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького
і рядового складу та суддів у відставці" замінити словами
"пенсійного забезпечення громадян та компенсації Пенсійному фонду
України втрат від застосування платниками фіксованого
сільськогосподарського податку спеціальної ставки із сплати збору
на обов'язкове державне пенсійне страхування".
3. У пункті 37:
абзац перший після слів "помісячні плани використання
бюджетних коштів" доповнити словами ", а також розрахунки, які
обґрунтовують показники видатків або надання кредитів з бюджету,
що включаються до проекту кошторису,";
перше речення абзацу другого після слів "помісячний план
використання бюджетних коштів" доповнити словами ", а також
розрахунки, які обґрунтовують показники видатків або надання
кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису,".
4. Абзац другий пункту 44 після слів "є проекти зазначених
кошторисів і планів" та друге речення абзацу першого пункту 45
після слів "на цей період тимчасові індивідуальні кошториси"
доповнити словами "(з довідками про зміни до них у разі їх
внесення)".
5. У пункті 49:
в абзаці третьому слова "(шляхом внесення змін до
спеціального фонду кошторису)" виключити;
в абзаці п'ятому:
перше речення викласти в такій редакції: "Протягом року
розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за
власними надходженнями на підставі довідки Державного казначейства
про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки,
що відкриті в органах Державного казначейства, та довідки про
зміни до кошторису без внесення відповідних змін до бюджетного
розпису за спеціальним фондом бюджету.";
у п'ятому реченні слово "два" замінити словом "три".вверх