Документ 249/96-рп, текущая редакция — Принятие от 19.08.1996

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення державних стипендій видатним
діячам науки, освіти та культури

Відповідно до Указу Президента України від 14 лютого 1996
року N 128 ( 128/96 ) призначити державні стипендії:
у галузі науки:
АМОСОВУ Миколі Михайловичу - 1913 року народження,
академікові Національної академії Наук України, заслуженому
діячеві науки України, радникові при дирекції Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, почесному директорові
Київського науково-дослідного інституту серцево-судинної хірургії
АРХАРОВУ Володимиру Івановичу - 1907 року народження,
академікові Національної академії наук України, головному
науковому співробітникові Донецького фізико-технічного інституту
імені О.О. Галкіна НАН України
АХІЄЗЕРУ Олександру Іллічу - 1911 року народження,
академікові Національної академії наук України, заслуженому
діячеві науки України, радникові при дирекції Національного
наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут"
БОГОЛЮБОВУ Олексію Миколайовичу - 1911 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України, головному
науковому співробітникові Інституту математики НАН України
БОРЗЯКУ Петру Григоровичу - 1903 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України,
заслуженому діячеві науки України, старшому науковому
співробітникові-консультантові Інституту фізики НАН України
БРАЙЧЕВСЬКОМУ Михайлу Юліановичу - 1925 року народження,
докторові історичних наук, професорові, провідному науковому
співробітникові Інституту археології НАН України
БРАУДЕ Семену Яковичу - 1911 року народження, академікові
Національної академії наук України, заслуженому діячеві науки і
техніки України, радникові при дирекції Радіоастрономічного
інституту НАН України
ВАСИЛЕНКУ Петру Мефодійовичу - 1900 року народження,
академікові Української академії аграрних наук, науковому
консультантові Інституту механізації та електрифікації сільського
господарства УААН
ВІНАРОВУ Ісідору Володимировичу - 1911 року народження,
докторові технічних наук, пенсіонерові
ГАФТУ Михайлу Ернестовичу - 1911 року народження, докторові
технічних наук, професорові, пенсіонерові
ГЕРШЕНЗОНУ Сергію Михайловичу - 1906 року народження,
академікові Національної академії наук України, радникові при
дирекції Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
ГУЛОМУ Максиму Федотовичу - 1905 року народження, академікові
Національної академії наук України, заслуженому діячеві науки
України, радникові при дирекції Інституту біохімії імені
О.В. Палладіна НАН України
ІВАХНЕНКУ Олексію Григоровичу - 1913 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України,
заслуженому діячеві науки України, радникові при дирекції
Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
КАЛЯЄВУ Григорію Івановичу - 1915 року народження, докторові
геолого-мінералогічних наук, професорові, провідному науковому
співробітникові-консультантові Наукового центру радіогеохімії
навколишнього середовища НАН України та Мінчорнобиля України
КЛОКОВУ Всеволоду Івановичу - 1917 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України,
заслуженому діячеві науки України, головному науковому
співробітникові Інституту історії України НАН України
КЛЮЧАРЬОВУ Олексію Павловичу - 1910 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України, радникові
при дирекції Національного наукового центру "Харківський
фізико-технічний інститут"
КОГАНОВСЬКОМУ Олександру Марковичу - 1912 року народження,
докторові хімічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
України, пенсіонерові
КОЛЧИНСЬКОМУ Іллі Григоровичу - 1913 року народження,
докторові фізико-математичних наук, консультантові Головної
астрономічної обсерваторії НАН України
КРУТІКОВІЙ Ніні Євгенівні - 1912 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України, головному
науковому співробітникові Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка
НАН України
КУЦЕНКУ Володимиру Іллічу - 1921 року народження, академікові
Національної академії наук України, радникові при дирекції
Інституту філософії НАН України
ЛАЗАРЄВУ Борису Георгійовичу - 1906 року народження,
академікові Національної академії наук України, заслуженому
діячеві науки України, радникові при дирекції Національного
наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут"
МАЛАХОВУ Георгію Михайловичу - 1907 року народження,
академікові Національної академії наук України, радникові при
дирекції Центрального науково-природничого музею НАН України
МАЛИНОВСЬКОМУ Борису Миколайовичу - 1921 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України, радникові
при дирекції Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
МАРКЕВИЧУ Олександру Прокоповичу - 1905 року народження,
академікові Національної академії наук України, заслуженому
діячеві науки і техніки України, радникові при дирекції Інституту
зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України
НЕСТЕРЕНКУ Олексію Олексійовичу - 1904 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України,
заслуженому діячеві науки України, старшому науковому
співробітникові Інституту економіки НАН України
ОВСІЄНКУ Дмитру Юхимовичу - 1912 року народження, докторові
фізико-математичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
України, провідному науковому співробітникові-консультантові
Інституту металофізики НАН України
РОМАНОВІЙ Олександрі Василівні - 1920 року народження,
докторові фізико-математичних наук, професорові, заслуженому
діячеві науки і техніки України, головному науковому
співробітникові Інституту металофізики НАН України
СЕМЕНЕНКУ Миколі Пантелеймоновичу - 1905 року народження,
академікові Національної академії наук України, заслуженому
діячеві науки України, радникові при дирекції Інституту геохімії,
мінералогії і рудоутворення НАН України
СЄРКОВУ Пилипу Миколайовичу - 1908 року народження,
академікові Національної академії наук України, заслуженому
діячеві науки України, радникові при дирекції Інституту фізіології
імені О.О. Богомольця НАН України
ТАРАНОВУ Анатолію Павловичу - 1912 року народження, докторові
юридичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки України,
провідному науковому співробітникові Інституту держави і права
імені В.М. Корецького НАН України
УТЕУШУ Юрію Адольфовичу - 1911 року народження, докторові
сільськогосподарських наук, професорові, головному науковому
співробітникові Центрального ботанічного саду імені М.М. Гришка
НАН України
ФАЙНБЕРГУ Якову Борисовичу - 1918 року народження,
академікові Національної академії наук України, заслуженому
діячеві науки України, радникові при дирекції Національного
наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут"
ШЕЦІ Івану Арсеновичу - 1907 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України, радникові
при дирекції Інституту загальної і неорганічної хімії імені
В.І. Вернадського НАН України
ЮЩЕНКО Катерині Логвинівні - 1919 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України,
заслуженому діячеві науки України, радникові при дирекції
Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
ЯМПОЛЬСЬКОМУ Стефану Михайловичу - 1906 року народження,
академікові Національної академії наук України, заслуженому
діячеві науки України, провідному науковому
співробітникові-консультантові Інституту економіки НАН України
ЯЦИМИРСЬКОМУ Костянтину Борисовичу - 1916 року народження,
академікові Національної академії наук України, заслуженому
діячеві науки і техніки України, радникові при дирекції Інституту
фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України
у галузі освіти:
БАТЮКУ Костянтину Павловичу - 1932 року народження,
відмінникові народної освіти України, пенсіонерові
ВІЗГЕРТ Регіні Вікентіївні - 1919 року народження, докторові
хімічних наук, професорові Донецького державного технічного
університету
ДАНИЛЕНКУ Михайлу Васильовичу - 1918 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України та Академії
медичних наук України, заслуженому діячеві науки і техніки
України, професорові Львівського медичного університету
ДЕНИСЕНКУ Григорію Івановичу - 1919 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України, радникові ректорату Національного технічного
університету України "Київський політехнічний інститут"
ЖЕРБІНУ Михайлу Михайловичу - 1919 року народження, докторові
технічних наук, заслуженому діячеві науки України, професорові
Київського державного технічного університету будівництва і
архітектури
ЗАБЛОНСЬКОМУ Костянтину Івановичу - 1915 року народження,
докторові технічних наук, заслуженому діячеві науки і техніки
України, професорові Одеського державного політехнічного
університету
ЗАДОРОЖНОМУ Богдану Михайловичу - 1914 року народження,
докторові філологічних наук, професорові Львівського державного
університету
КАПІНОСУ Василю Максимовичу - 1919 року народження, докторові
технічних наук, заслуженому діячеві науки і техніки України,
професорові Харківського політехнічного університету
КОСТЮК Нінель Трохимівні - 1925 року народження, докторові
філософських наук, професорові Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
КРИЖАНІВСЬКІЙ Інні Іларіонівні - 1913 року народження,
докторові медичних наук, заслуженому діячеві науки України,
професорові-консультантові Дніпропетровської медичної академії
ЛЯШКУ Івану Івановичу - 1922 року народження, академікові
Національної академії наук України, заслуженому діячеві науки і
техніки України, професорові Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
МАКРИДІНУ Володимиру Петровичу - 1915 року народження,
докторові геолого-географічних наук, заслуженому діячеві науки і
техніки України, професорові Харківського державного університету
НОВОЖИЛОВУ Михайлу Галактіоновичу - 1911 року народження,
академікові Академії гірничих наук України, професорові Державної
гірничої академії
ОСТАШИНСЬКОМУ Науму Йосиповичу - 1927 року народження,
заслуженому вчителеві України, керівникові художньої студії Палацу
дітей та юнацтва Старокиївського району, місто Київ
ПОВХУ Івану Лукичу - 1909 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України,
заслуженому діячеві науки і техніки України професорові Донецького
державного університету
ПОКРИТАНУ Анатолію Карповичу - 1920 року народження,
докторові економічних наук, заслуженому діячеві науки і техніки
України, професорові Одеського державного економічного
університету
РИБАЛЦІ Івану Климентійовичу - 1919 року народження,
докторові історичних наук, заслуженому діячеві науки України,
професорові Харківського державного університету
ТАРАН Марії Пантелеймонівні - 1924 року народження,
заслуженій вчительці України, пенсіонерці
ХОРОЛЬСЬКОМУ Євгену Андрійовичу - 1925 року народження,
заслуженому вчителеві України, пенсіонерові
ЦЕХНОВИЧУ Льву Ізраїльовичу - 1913 року народження, докторові
технічних наук, професорові Державної металургійної академії
України
ЧЕРНЕНКО Юлії Миколаївні - 1934 року народження, народній
вчительці, пенсіонерці
ШАЙНОЗІ Віталію Мусійовичу - 1920 року народження,
заслуженому вчителеві України, пенсіонерові
ШУМИЛО Катерині Никифорівні - 1924 року народження,
заслуженій вчительці України, пенсіонерці
ЮДОВИЧУ Симону Захаровичу - 1907 року народження, кандидатові
технічних наук, доцентові, провідному науковому співробітникові
Запорізького державного технічного університету
у галузі культури:
АПУХТІНУ Миколі Олександровичу - 1924 року народження,
народному артистові України, пенсіонерові
БАЗИЛЕВИЧУ Анатолію Дмитровичу - 1926 року народження,
народному художникові України, пенсіонерові
БАКШИШЕВИЧУ Ільязу Теміровичу - 1913 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України, пенсіонерові
БАЛІЄВУ Євгену Яковичу - 1912 року народження, народному
артистові України, пенсіонерові
БІЛАШУ Олександру Івановичу - 1931 року народження, народному
артистові України, лауреатові Державної премії України імені
Т. Шевченка, пенсіонерові
БІЛИННИКУ Петру Сергійовичу - 1906 року народження, народному
артистові України, пенсіонерові
БРОНДУКОВУ Бориславу Миколайовичу - 1938 року народження,
народному артистові України, лауреатові Державної премії України
імені Т. Шевченка, пенсіонерові
ВОЛОБУЄВУ Євгену Всеволодовичу - 1912 року народження,
народному художникові України, пенсіонерові
ГАЮ Олександру Дмитровичу - 1914 року народження, народному
артистові України, пенсіонерові
ГРИНЬКУ Олександру Боніфатійовичу - 1919 року народження,
народному артистові України, пенсіонерові
ДАЛЬСЬКОМУ Володимиру Михайловичу - 1912 року народження,
народному артистові України, пенсіонерові
ЗАГДАНСЬКОМУ Євгену Петровичу - 1919 року народження,
заслуженому працівникові культури України, пенсіонерові
ЗАГРЕБЕЛЬНОМУ Павлу Архиповичу - 1924 року народження,
лауреатові Державної премії України імені Т. Шевченка,
пенсіонерові
ІВАНЕНКО Оксані Дмитрівні - 1906 року народження, лауреатові
Державної премії України імені Т. Шевченка, пенсіонерці
КИРЕЙКУ Віталію Дмитровичу - 1926 року народження, народному
артистові України, пенсіонерові
КИРИЧЕНКО Раїсі Опанасівні - 1943 року народження, народній
артистці України, лауреатові Державної премії України імені
Т. Шевченка, викладачеві Полтавського музичного училища
КОЛЕССІ Миколі Філаретовичу - 1904 року народження, народному
артистові України, лауреатові Державної премії України імені
Т. Шевченка, пенсіонерові
КОЛТУНОВУ Григорію Яковичу - 1910 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України, пенсіонерові
КОЛОМІЙЦЮ Анатолію Опанасовичу - 1918 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України, пенсіонерові
КОПЕРЖИНСЬКІЙ Нонні Кронидівні - 1920 року народження,
народній артистці України, пенсіонерці
КУСЕНКО Ользі Яківні - 1919 року народження, народній
артистці України, пенсіонерці
ЛЕВЧУКУ Тимофію Васильовичу - 1912 року народження, народному
артистові України, лауреатові Державної премії України імені
Т. Шевченка, пенсіонерові
ЛЕЙБФРЕЙДУ Олександру Юрійовичу - 1910 року народження,
доцентові Харківського технічного університету архітектури і
будівництва
ЛИЗОГУБУ Володимиру Сергійовичу - 1918 року народження,
народному артистові України, пенсіонерові
ЛИСЕНКО Аріадні Остапівні - 1921 року народження, заслуженій
артистці України, пенсіонерці
ЛІДЕРУ Данилу Даниловичу - 1917 року народження, народному
художникові України, пенсіонерові
ЛОГВІНУ Григорію Никоновичу - 1910 року народження,
лауреатові Державної премії України імені Т. Шевченка,
пенсіонерові
МАЛЮКОВІЙ Тамарі Степанівні - 1919 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України, пенсіонерці
МАРІНЧЕНКО Євгенії Олександрівні - 1916 року, заслуженому
архітекторові України, пенсіонерці
МЕЙТУСУ Юлію Сергійовичу - 1903 року народження, народному
артистові України, лауреатові Державної премії України імені
Т. Шевченка, пенсіонерові
МІРОШНІЧЕНКО Євгенії Семенівні - 1931 року народження,
народній артистці України, лауреатові Державної премії України
імені Т. Шевченка, професорові Національної музичної академії
України ім. П.І. Чайковського
МУРАВСЬКОМУ Павлу Івановичу - 1914 року народження,
професорові, народному артистові України, лауреатові Державної
премії України імені Т. Шевченка, пенсіонерові
НАРБУТУ Данилу Георгійовичу - 1916 року народження, народному
художникові України, лауреатові Державної премії України імені
Т. Шевченка, пенсіонерові
НАУМ Наталії Михайлівні - 1933 року народження, народній
артистці України, пенсіонерці
НІРОДУ Федору Федоровичу - 1907 року народження, народному
художникові України, лауреатові Державної премії України імені
Т. Шевченка, пенсіонерові
ОГЛОБЛІНУ Володимиру Миколайовичу - 1915 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України, пенсіонерові
ОРЛЯНКІНУ Валентину Івановичу - 1906 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України, лауреатові Державної премії,
пенсіонерові
ОСТАШЕВСЬКОМУ Генріху Романовичу - 1921 року народження,
народному артистові України, пенсіонерові
ПРИЙМАЧЕНКО Марії Оксентіївні - 1908 року народження,
народній художниці України, лауреатові Державної премії України
імені Т. Шевченка, пенсіонерці
РУДЕНКУ Миколі Даниловичу - 1919 року народження, лауреатові
Державної премії України імені Т. Шевченка, пенсіонерові
САБАДАШУ Степану Олексійовичу - 1920 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України, пенсіонерові
СТЕПАНКОВУ Костянтину Петровичу - 1928 року народження,
народному артистові України, пенсіонерові
ТИМЧЕНКО Марфі Ксенофонтівні - 1912 року народження, народній
художниці України, пенсіонерці
ФІЛІМОНОВУ Сергію Івановичу - 1926 року народження, народному
артистові України, пенсіонерові
ЦЕГЛЯРУ Якову Самійловичу - 1912 року народження, народному
артистові України, пенсіонерові
ЧЕНДЕЮ Івану Михайловичу - 1922 року народження, лауреатові
Державної премії України імені Т. Шевченка, пенсіонерові
ШИШКУ Сергію Федоровичу - 1911 року народження, народному
художникові України, пенсіонерові
ШУЛЯРУ Андрію Михайловичу - 1918 року народження, заслуженому
архітекторові України, пенсіонерові
ЮРГЕНС Наталії Микитівні - 1932 року народження, народній
артистці України, пенсіонерці
ЯБЛОНСЬКІЙ Тетяні Нилівні - 1917 року народження, народній
художниці України, лауреатові Державної премії України імені
Т. Шевченка, пенсіонерці

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 серпня 1996 року
N 249/96-рпвверх