Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731
Постановление Кабинета Министров Украины от 26.03.2008248
Документ 248-2008-п, действует, текущая редакция — Принятие от 26.03.2008


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 26 березня 2008 р. N 248
Київ
 
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731 ( 731-92-п ) "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (ЗП України, 1993 р., N 1-2, ст. 28; 1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., N 42, ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047, N 27, ст. 1774, N 43, ст. 2840; 2005 р., N 42, ст. 2657; 2006 р., N 22, ст. 1655, N 50, ст. 3313; 2007 р., N 28, ст. 1107) зміни, що додаються.

 
   Прем'єр-міністр України             Ю.ТИМОШЕНКО 
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 березня 2008 р. N 248
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 р. N 731 ( 731-92-п )

 
     1. У постанові ( 731-92-п ):
 
     у пункті 1 слова ", органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер" виключити;
 
     у тексті постанови ( 731-92-п ) слова "органи господарського управління та контролю" в усіх відмінках виключити.
 
     2. У Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженому зазначеною постановою ( 731-92-п ):
 
     1) у назві Положення ( 731-92-п ) та додатках 1 і 2 до нього слова ", органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер" виключити;
 
     2) у пункті 5:
 
     підпункт "е" викласти у такій редакції:
 
     "е) рекомендаційного, роз'яснювального та інформаційного характеру (методичні рекомендації, роз'яснення, у тому числі податкові, тощо), нормативно-технічні документи (національні та регіональні стандарти, технічні умови, будівельні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні довідники, кодекси усталеної практики, форми звітності, у тому числі щодо державних статистичних спостережень, адміністративних даних та інші);";
 
     в останньому абзаці слова "трьох робочих днів" замінити словами "п'яти робочих днів";
 
     3) у пункті 6:
 
     доповнити абзац третій після слів "Автономної Республіки Крим" словами "та територіальних органів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим";
 
     в абзаці четвертому слова ", а також місцевих органів господарського управління та контролю - обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції" замінити словами " - головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі";
 
     в останньому абзаці слова ", виданого місцевими органами господарського управління і контролю," виключити;
 
     4) в абзаці першому пункту 7 слова "у чотирьох примірниках: оригінал, три завірені в установленому законодавством порядку копії (з них дві українською мовою та одна копія в перекладі на російську мову)" замінити словами "у трьох примірниках: оригінал та дві завірені в установленому законодавством порядку копії";
 
     5) у пункті 9:
 
     доповнити підпункт "б-1" після слів "у контрольному стані" словами "та порівняльна таблиця";
 
     у підпункті "г" слова "завірена копія" замінити словами "оригінал та дві копії";
 
     у підпункті "ґ" слова і цифри "пунктом 29 розділу VI Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. N 915" замінити словами і цифрами "пунктом 3 параграфа 52 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 ( 950-2007-п ) (для нормативно-правових актів, державна реєстрація яких здійснюється Мін'юстом)";
 
     у підпункті "д" слова "обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції" замінити словами "головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах Києві та Севастополі, міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції";
 
     6) в абзаці першому пункту 11 цифри і слова "10, а якщо акт має великий обсяг -" виключити;
 
     7) у пункті 12 слова "готує висновок щодо державної реєстрації" замінити словами "приймає рішення про державну реєстрацію";
 
     8) у пункті 13:
 
     абзац дванадцятий викласти у такій редакції:
 
     "Умотивоване рішення про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта надсилається органу, що його видав, разом з оригіналом цього акта.";
 
     в абзаці чотирнадцятому слова "обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції" замінити словами "головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі";
 
     9) у пункті 17:
 
     підпункт "б" викласти у такій редакції:
 
     "б) набрання законної сили судовим рішенням про визнання нормативно-правового акта незаконним чи таким, що не відповідає нормативно-правовому акту вищої юридичної сили, повністю або в окремій його частині;";
 
     у підпункті "в-1" слова "обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції" замінити словами "головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах Києві та Севастополі, міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції";
 
     10) у тексті Положення ( 731-92-п ):
 
     слова "органи господарського управління та контролю" в усіх відмінках і слова "органи господарського управління і контролю" виключити;
 
     слово "Держпідприємництво" в усіх відмінках замінити словом "Держкомпідприємництво" у відповідному відмінку.
 
     3. У додатку 1 до Положення ( 731-92-п ) слово "Керівник" замінити словами "Уповноважена особа".вверх