Документ 246_030, действует, текущая редакция — Подписание от 10.07.2012

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Національним бюро розслідування, Підрозділом фінансової розвідки Фінляндської Республіки щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

Дата підписання:

10.07.2012

Дата набрання чинності для України:

10.07.2012

Державна служба фінансового моніторингу України та Національне бюро розслідування, Підрозділ фінансової розвідки (ПФР) Фінляндської Республіки (далі - Сторони), виходячи із взаємної зацікавленості у співробітництві, у рамках законодавства держав Сторін, з метою сприяння розслідуванню та переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму, а також кримінальній діяльності, пов'язаній з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Стаття 1

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні або наявна у них, про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони стосуються легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або кримінальної діяльності, пов'язаної з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

З цією метою Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією, яка може мати відношення до розслідування Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також до фізичних та юридичних осіб, залучених до здійснення таких операцій. Будь-який запит на одержання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

Стаття 2

Інформація або документи, одержані від відповідної Сторони, не будуть ні розголошені будь-якій третій стороні, ні використані в адміністративних, обвинувальних або судових цілях, без попередньої письмової згоди Сторони, що надала інформацію.

Інформація, одержана відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння, може бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона стосується справ, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, як визначено законодавством держав Сторін.

Стаття 3

Сторони не допускатимуть використання або розголошення інформації або документів, одержаних від відповідних Сторін в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом про взаєморозуміння, без попередньої письмової згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Стаття 4

Інформація, одержана на основі цього Меморандуму про взаєморозуміння, є конфіденційною. На неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому національним законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, одержаної з національних джерел.

Стаття 5

Сторони спільно узгодять, згідно з національним законодавством своїх держав, прийнятні процедури співробітництва, та консультуватимуть одна одну з питань виконання положень цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 6

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою. Обмін інформацією здійснюватиметься, по можливості, через захищену веб-систему Егмонтської групи.

Стаття 7

Сторони не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушено судове провадження.

Сторони відмовляють у наданні інформації у випадку, якщо надання інформації може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або національним інтересам чи суперечити законодавству держави запитуваної Сторони.

Стаття 8

Розбіжності щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 9

За взаємною письмовою згодою Сторін до цього Меморандуму про взаєморозуміння у будь-який час можуть вноситись зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.

Стаття 10

Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набирає чинності з дати його підписання.

Дія цього Меморандуму припиняється через три (3) місяці з дати одержання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Положення та умови Меморандуму щодо конфіденційності інформації, одержаної до припинення дії Меморандуму, залишатимуться чинними після припинення його дії.

Вчинено в St. Petersburg July, 10 2012 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму Сторони будуть звертатись до тексту англійською мовою.

За Державну службу фінансового
моніторингу України

За Національне бюро розслідування,
Підрозділ фінансової розвідки
Фінляндської Республіки

(підпис)

(підпис)

С.Г. Гуржій
Голова

Марку Ранта-Ахо
Голова Підрозділувверх