Меморандум між Кабінетом Міністрів України та Урядом Фінляндії про фінансове співробітництво
Кабинет Министров Украины, Фінляндія; Меморандум, Международный документ от 31.03.1998
Документ 246_003, не вступил в силу, текущая редакция — Направление на ратификацию от 14.12.1998, основание - 1982-98-п


Меморандум
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Фінляндії
про фінансове співробітництво
{ Меморандум подано на ратифікацію Постановою КМ
N 1982 ( 1982-98-п ) від 14.12.98 }

Кабінет Міністрів України та Уряд Фінляндії (далі Сторони), з
метою активізації та розширення взаємовигідного економічного
співробітництва, встановлення рамкових умов надання кредитів та
гарантій для сприяння взаємовигідній торгівлі між двома країнами
дійшли згоди, що:
1. Уряд Фінляндії доручає Центру державних гарантій Фінляндії
(агентству, підпорядкованому Міністерству торгівлі та
промисловості Фінляндії) забезпечувати гарантії щодо кредитів та
інших ресурсів (далі ресурси), які надаватимуться для підтримки
належним чином схвалених операцій, пов'язаних з експортом товарів
та послуг фінського походження в Україну. 2. Початковий обсяг ресурсів в рамках цього Меморандуму
становить 50 мільйонів доларів США. Додаткові обсяги ресурсів
виділяються за погодженням між Центром державних гарантій
Фінляндії та українською установою, уповноваженою Кабінетом
Міністрів України, шляхом обміну листами. 3. Умови надання та використання кредитів в рамках цього
Меморандуму деталізуються в кредитних угодах, які укладатимуться
між українськими банками, визначеними Кабінетом Міністрів України,
та банками, визначеними Центром державних гарантій Фінляндії. Такі
умови будуть не менш сприятливими ніж ті, що застосовуються для
експортних кредитів, які офіційно підтримуються відповідно до
положень ОЕСР Консенсусу. 4. Центр державних гарантій Фінляндії надає гарантії щодо
ресурсів відповідно до фінського законодавства та внутрішніх
критеріїв і процедур Центру державних гарантій Фінляндії. 5. Кабінет Міністрів України надає безумовні та безвідкличні
гарантії для забезпечення погашення повної суми зобов'язань
українських юридичних осіб щодо операцій, пов'язаних з отриманням
ресурсів в рамках цього Меморандуму, відповідно до українського
законодавства, внутрішніх критеріїв і процедур. 6. Установами, відповідальними за виконання цього Меморандуму
та здійснення обміну офіційними повідомленнями щодо цього, є:
За Кабінет Міністрів України: За Уряд Фінляндії:
Національне агентство України з Центр державних гарантій
питань розвитку та європейської Фінляндії
інтеграції
7. Цей Меморандум набирає чинності з дати останнього
офіційного повідомлення про виконання всіх внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набрання Меморандумом чинності. 8. Кожна Сторона може припинити дію цього Меморандуму шляхом
офіційного письмового повідомлення іншої Сторони. Таке припинення
набирає чинності через шість місяців після дати отримання іншою
Стороною повідомлення про припинення.
Вчинено у м.Києві З1 березня 1998 року у двох примірниках
оригіналів українською, фінською та англійською мовами, які є
автентичними. У разі виникнення суперечностей щодо тлумачення
цього Меморандуму, використовується текст англійською мовою.
За Кабінет Міністрів України За Уряд Фінляндії
Роман Шпек Уле Норрбак
Голова Національного агентства з Міністр з питань
питань розвитку та європейської європейських справ
інтеграції та зовнішньої торгівлівверх