Документ 246_002, действует, текущая редакция — Вступление в силу от 01.03.1993


Угода
між Урядом України і Урядом Фінляндської Республіки
про торгівлю і економічне співробітництво

Дата підписання: 14.05.1992 Дата набуття чинності: 01.03.1993
Уряд України і Уряд Фінляндської Республіки, які надалі
іменуються "Договірними Сторонами", прагнучи сприяти розвитку взаємних торговельно-економічних
зв'язків і розширювати їх на основі рівності і взаємної вигоди, прагнучи зміцнити ефективність своїх народних господарств,
покращити умови тісного співробітництва і сприяти відкритості
системи світової торгівлі, констатуючи наміри України додержуватись загальновизнаних
норм і правил міжнародної торгівлі, включаючи норми і правила ГАТТ
і враховуючи обов'язки Фінляндії як договірної сторони Генеральної
угоди по тарифам і торгівлі (ГАТТ) ( 995_264 ), виходячи також з можливостей, наданих науковим, технічним і
промисловим співробітництвом з метою диверсифікації економічної
взаємодії, домовились про таке:
Стаття 1
Метою цієї Угоди є зміцнення торгівлі та інших видів
економічного і науково-технічного співробітництва між Україною і
Фінляндією на взаємовигідній і довгостроковій основі.
Стаття 2
Експорт і імпорт товарів і послуг між Україною і Фінляндією
здійснюватиметься шляхом укладення юридичними і фізичними особами
контрактів згідно з законодавством, діючим в кожній з країн.
Стаття 3
Договірні Сторони нададуть одна одній режим найбільшого
сприяння в усіх питаннях, що стосуються: - мита і зборів, які застосовуються відносно імпорту і
експорту, включаючи методи стягування такого мита і зборів; - митної очистки, складування і перевантаження; - податків та інших видів зборів будь-якого роду, які
стягуються прямо чи побічно з товарів, що імпортуються; - платежів; - кількісних обмежень відносно обсягу імпорту і експорту; - правил, що стосуються продажу, закупівлі,
транспортування, розподілу і використання товарів на їх внутрішніх
ринках. Але вищезазначений режим найбільшого сприяння не поширюється
на ті переваги, які Договірні Сторони надають або надаватимуть: - країнам, разом з якими одна з Договірних Сторін бере участь
у вже існуючих або в майбутніх економічних зонах, митних союзах
або зонах вільної торгівлі; - країнах, що розвиваються, на підставі міжнародних угод; - сусіднім країнам з метою розвитку прикордонної торгівлі.
Стаття 4
Платежі за поставки товарів і надання послуг
здійснюватимуться у вільно конвертованій валюті. З метою збільшення товарообігу і розширення його номенклатури
юридичні і фізичні особи можуть здійснювати взаємопов'язані
торговельні операції, включаючи операції на компенсаційній основі,
в рамках діючого в Україні і у Фінляндії законодавства.
Стаття 5
Компетентні органи Договірних Сторін без безпідставної
затримки надаватимуть у рамках діючого у кожній із Сторін
законодавства, необхідні дозволи для експорту і імпорту товарів і
послуг.
Стаття 6
1. Договірні Сторони намагатимуться уникати конфліктних
ситуацій під час взаємної торгівлі. Якщо, не дивлячись на це, в
торгівлі між Договірними Сторонами виникнуть проблеми, визначені в
пункті 2 цієї статті, то вони розпочнуть консультації не пізніше,
як через 30 днів після передачі одній із них відповідних прохань.
Ці консультації націлюватимуть на пошук взаємовигідного рішення
проблеми, що виникла. Кожна Договірна Сторона забезпечить те, що,
за виключенням критичних ситуацій, визначених пунктом 4 цієї
статті, нею не розпочинатимуться ніяких дій до того, як
відбудуться такі консультації. 2. Положення пункту 1 цієї статті застосовуватимуться, якщо у
взаємній торгівлі будь-який товар імпортується на територію однієї
з Договірних Сторін у таких великих кількостях чи за таких умов,
що погрожують нанести збитки вітчизняним виробникам подібних або
безпосередньо конкуруючих товарів. В такому випадку Договірна
Сторона, яка звертається з проханням про проведення консультацій,
надаватиме іншій Договірній Стороні всю інформацію, необхідну для
детального вивчення ситуації, що виникла. 3. Якщо після початку консультацій, але не пізніше, ніж через
3 місяці, Договірні Сторони не дійдуть згоди відносно дій, що
дозволять уникнути такої ситуації, Договірна Сторона, яка
звернулася з проханням про проведення консультації, матиме право
обмежити імпорт відповідних товарів в тій мірі та на такий період
часу, які необхідні для запобігання або ліквідації збитків. 4. В критичних ситуаціях, коли затримка в прийнятті заходів
може нанести збитки, Договірна Сторона може тимчасово впровадити
захисні дії. Але в такому випадку, Договірні Сторони повинні
негайно розпочати відповідні консультації для вирішення існуючої
ситуації. 5. При виборі заходів згідно з цією статтею Договірні Сторони
віддаватимуть пріоритет тим з них, які чинять найменш негативний
вплив на досягнення цілей цієї Угоди.
Стаття 7
В здійсненні цієї Угоди Договірні Сторони керуватимуться
загальновизнаними принципами Генеральної Угоди по тарифам і
торгівлі (ГАТТ).
Стаття 8
Договірні Сторони всіляко сприятимуть на довгостроковій і
взаємовигідній основі торгівлі та іншим видам економічного
співробітництва і їх диверсифікації, включаючи промислове і
технологічне співробітництво, підготовку фахівців, а також участь
малих і середніх підприємств в торгівлі. З цією метою вони: - регулярно публікуватимуть закони і інші нормативні акти,
пов'язані з економічною діяльністю, в тому числі з питань
торгівлі, інвестицій, оподаткування, банківської і страхової
діяльності та інших фінансових послуг, транспорту і умов праці; - сприятимуть обміну економічною інформацією, а також
ознайомленню з економічним життям одна одної, включаючи навчання
менеджменту, виставки і семінари; - сприятимуть прямим контактам між підприємствами і
організаціями, а також співробітництву в усіх галузях
промисловості і виробництва, що викликають взаємний інтерес; - здійснюватимуть захист інвестицій і створюватимуть для них
сприятливий клімат на основі принципів недискримінації і
взаємності, зокрема, в тому, що стосується переказу прибутків і
репатріації інвестованого капіталу; - забезпечуватимуть необхідний захист і здійснення прав на
промислову, комерційну і інтелектуальну власність; - негайно повідомлятимуть одна одну про зміни в своєму
законодавстві, які можуть вплинути на виконання цієї Угоди.
Стаття 9
З метою розвитку співробітництва в галузі економіки і техніки
Договірні Сторони сприятимуть розширенню і диверсифікації прямих
контактів між вченими, дослідниками і спеціалістами, а також
науково-дослідними інститутами і організаціями.
Стаття 9
З метою розвитку співробітництва в галузі економіки і техніки
Договірні Сторони сприятимуть розширенню і диверсифікації прямих
контактів між вченими, дослідниками і спеціалістами, а також
науково-дослідними інститутами і організаціями.
Стаття 10
Для розгляду ходу виконання цієї Угоди представники
Договірних Сторін зустрічатимуться почергово в Україні і Фінляндії
і в разі необхідності прийматимуть відповідні рекомендації,
включаючи рекомендації по тлумаченню і застосуванню цієї Угоди.
Стаття 11
На доповнення цієї Угоди Договірні Сторони можуть укласти
угоди і протоколи і розробляти програми співробітництва.
Стаття 12
Ця Угода набуває чинності через 30 днів після того, як
Договірні Сторони повідомлять одна одну про виконання юридичних
процедур, необхідних для набрання нею чинності.
Стаття 13
Ця Угода залишатиметься чинною до того часу, поки одна з
Договірних Сторін не денонсує її, повідомивши про це в письмовій
формі іншу Договірну Сторону за 12 місяців.
Здійснено у м.Києві 14 травня 1992 р. у двох примірниках,
кожний українською і фінською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Фінляндської Республікивверх