Документ 2467-XII, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 18.03.1997, основание - 55/97-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 55/97-ВР від 07.02.97, ВВР, 1997, N 14, ст.114 )
Про порядок застосування заходів
адміністративного стягнення у вигляді штрафу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 35, ст.510 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 41/95-ВР від 08.02.95, ВВР, 1995, N 8, ст. 53 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Встановити, що надалі до прийняття Верховною Радою України
нових Кримінально-процесуального, Цивільного процесуального
кодексів України та Кодексу України про адміністративні
правопорушення встановлені чинним законодавством штрафи як захід
адміністративного стягнення, крім передбачених статтями 121,
121-1, 122, 122-1, 122-2, 123, 124, 124-1, 125, 126, 127, 128,
128-1, частинами першими і другими статей 129, 130 і 131,
частиною другою статті 132, статтями 139, 140, 186-1 Кодексу
Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-10,
80732-10 ), підлягають застосуванню у десятикратному розмірі.
( Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 41/95-ВР від 08.02.95 )
Штрафи, передбачені статтями 121, 121-1, 122, 122-1, 122-2,
123, 124, 124-1, 125, 126, 127, 128, 128-1, частинами першими і
другими статей 129, 130 і 131, частиною другою статті 132,
статтями 139, 140 Кодексу Української РСР про адміністративні
правопорушення підлягають застосуванню у трикратному розмірі.
( Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 41/95-ВР від 08.02.95 )
2. Встановити, що співвідношення між визначеними у статті 1
цього Закону розмірами штрафів та існуючим на день його прийняття
мінімальним розміром заробітної плати є постійним і у разі
наступної зміни цього розміру зберігається.
3. Цей Закон набирає чинності з моменту його прийняття.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 червня 1992 року
N 2467-XIIвверх