Про порядок введення в дію Закону України "Про об'єднання громадян"
Постановление Верховной Рады Украины от 16.06.19922461-XII
Документ 2461-XII, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.2013, основание - 4572-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 1, ст.1 }
Про порядок введення в дію Закону України
"Про об'єднання громадян"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 34, ст.505 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про об'єднання громадян"
( 2460-12 ) з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства у відповідність з Законом
України "Про об'єднання громадян" застосовуються чинні акти в
частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Провести до 1 січня 1993 року легалізацію відповідно до
цього Закону всіх заснованих об'єднань громадян без справляння
плати за перереєстрацію. Дія цього пункту не поширюється на
профспілкові громадські організації.
4. Доручити комісіям Верховної Ради України з питань
законодавства і законності, у правах людини, з питань гласності і
засобів масової інформації до 1 вересня 1992 року внести на
розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо максимальних
розмірів пожертвувань на користь політичних партій.
5. Президенту України привести видані ним правові акти у
відповідність з цим Законом.
6. Кабінету Міністрів України: підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції про зміни і доповнення чинних законодавчих актів
України, що випливають із Закону України "Про об'єднання
громадян", та про відповідальність за порушення цього Закону; привести рішення Уряду України у відповідність із Законом
України "Про об'єднання громадян"; забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами України їх нормативних актів, що суперечать вказаному
Закону; затвердити положення про порядок легалізації об'єднань
громадян, реєстрації символіки об'єднань громадян, реєстрації
філіалів громадських об'єднань іноземних держав, визначити порядок
справляння і розміри зборів за реєстрацію.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 16 червня 1992 року
N 2461-XIIвверх