Документ 246/94-ВР, действует, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального,
Кримінально-процесуального кодексів України та
Кодексу України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 48, ст.429 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

З метою посилення захисту об'єктів магістральних нафто-,
газо- та нафтопродуктопроводів Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є :
I. Внести до законодавчих актів України такі зміни і
доповнення:
( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )
{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до
N 51, ст.1122) статтю 138 викласти в такій редакції:
"Стаття 138. Порушення Правил охорони магістральних
трубопроводів
Порушення Правил охорони магістральних трубопроводів - тягне за собою накладення штрафу на громадян до тридцяти
мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - до
п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати. Повторне протягом року порушення, передбачене частиною першою
цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному
стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на громадян до п'ятдесяти
мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - до ста
мінімальних розмірів заробітної плати".
II. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 15 листопада 1994 року
N 246/94-ВРвверх