Документ 245/94-ВР, текущая редакция — Принятие от 15.11.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України "Про внесення
змін і доповнень до Кодексу України про
адміністративні правопорушення"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 49, ст.432 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін і доповнень
до Кодексу України про адміністративні правопорушення"
( 244/94-ВР ) з дня його опублікування.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 26 серпня
1967 року "Про затвердження Положення про комісії в справах
неповнолітніх Української РСР" ( 283-07 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1967 р., N 34, ст.242);
розділ II Указу Президії Верховної Ради Української РСР від
16 лютого 1972 року "Про внесення змін і доповнень до Положення
про спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських
і обласних Рад депутатів трудящих Української РСР та до Положення
про комісії в справах неповнолітніх Української РСР" (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1972 р., N 8, ст.43);
статтю 2 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 29
березня 1973 року "Про внесення змін і доповнень до Положення про
товариські суди Української РСР, Положення про комісії в справах
неповнолітніх Української РСР та Положення про спостережні комісії
при виконавчих комітетах районних, міських і обласних Рад
депутатів трудящих Української РСР" ( 1528-08 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 15, ст.111);
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 24 січня
1975 року "Про внесення змін і доповнень до Положення про комісії
в справах неповнолітніх Української РСР" ( 3448-08 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 5, ст.53);
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 13 квітня
1977 року "Про внесення змін і доповнень до Положення про комісії
в справах неповнолітніх Української РСР" ( 1924-09 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1977 р., N 17, ст.180);
розділ I Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 16
жовтня 1985 року "Про внесення змін і доповнень до положень про
комісії в справах неповнолітніх Української РСР і про громадських
вихователів неповнолітніх" ( 1116-11 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1985 р., N 44, ст.1055);
статтю 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 3
листопада 1986 року "Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Української РСР і затвердження Положення про
лікувально-виховний профілакторій для хворих на наркоманію"
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1986 р., N 46, ст.933);
розділ VII Указу Президії Верховної Ради Української РСР від
21 серпня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Української РСР" ( 4452-11 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1987 р., N 35, ст.674);
розділ III Закону України від 23 грудня 1993 року "Про
внесення змін і доповнень до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів України та до Положення про
комісії в справах неповнолітніх Української РСР" ( 3787-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст.48).

Голова Верховної Ради України О. МОРОЗ
м.Київ, 15 листопада 1994 року
N 245/94-ВРвверх