Документ 244-92-п, текущая редакция — Редакция от 07.05.2019, основание - 362-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 травня 1992 р. N 244
Київ
Про порядок призначення пенсій
на пільгових умовах жінкам, які
працюють в сільськогосподарському
виробництві та виховали п'ятеро
і більше дітей
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004
N 362 ( 362-2019-п ) від 24.04.2019 }

На виконання пункту 7 частини другої статті 114 Закону
України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина в редакції Постанови КМ N 362 ( 362-2019-п ) від
24.04.2019 }
1. Установити, що жінкам, які працюють в
сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро або більше
дітей до 14-річного віку, в тому числі усиновлених, пенсії на
пільгових умовах призначаються незалежно від віку та наявного
трудового стажу.
2. Право на пенсію на вказаних у пункті І цієї постанови
пільгових умовах мають жінки, які зайняті на постійній роботі у
сільськогосподарському виробництві у колгоспах, державних
господарствах, міжгосподарських підприємствах, кооперативах,
орендних колективах, а також в фермерських та інших господарствах
незалежно від форм власності та господарювання. { Абзац перший
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 478
( 478-2004-п ) від 14.04.2004 }
Обчислення заробітку, призначення та виплата таких пенсій
провадяться відповідно до чинного законодавства.

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА
Інд.28вверх