Документ 244а-06, текущая редакция — Редакция от 01.09.2001, основание - 2341-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Положення про товариські
суди та Кримінального кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1965, N 14, ст. 244 )
( Із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР УРСР
N 1852-IX ( 1852-09 ) від 23.03.77
Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 -
набуває чинності з 01.09.2001 )

Президія Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Указу ПВР УРСР
N 1852-IX ( 1852-09 ) від 23.03.77 )
2. Встановити, що за дрібне розкрадання і за розкрадання в
невеликих розмірах державного або громадського майна поряд з
мірами покарання, передбаченими діючим кримінальним
законодавством, може застосовуватись покарання у вигляді штрафу.
В зв'язку з цим внести до Кримінального кодексу Української
РСР ( 2001-05 , 2002-05 ) такі зміни і доповнення:
( Пункт "а" статті 2 втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з
01.09.2001 )
( Пункт "б" статті 2 втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з
01.09.2001 )
3. Цей Указ застосовується в справах, що розглядаються судами
і товариськими судами після набрання ним чинності, незалежно від
часу вчинення розкрадання.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 20 березня 1965 р.вверх