Документ 2415-III, предыдущая редакция — Редакция от 01.09.2001, основание - 2341-III
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо боротьби з контрабандою
та порушеннями митних правил
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 31, ст. 148 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 )
2. У Митному кодексі України ( 1970-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1994 р.,
N 20, ст. 116; 2000 р., N 38, ст. 318):
1) статтю 100 викласти у такій редакції:
"Стаття 100. Контрабанда
Переміщення через митний кордон України поза митним контролем
або з приховуванням від митного контролю товарів, валюти,
цінностей та інших предметів у великих розмірах, а так само таке ж
незаконне переміщення культурних цінностей, отруйних,
сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та бойових
припасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових
припасів до неї), наркотичних засобів, психотропних речовин або
прекурсорів є контрабандою і карається відповідно до закону";
2) пункт 10 статті 15 викласти в такій редакції:
"10) під "предметами" - будь-які предмети (товари,
транспортні засоби, валюта, цінності, речі тощо), що переміщуються
через митний кордон України";
3) абзац перший статті 116 викласти у такій редакції:
"Переміщення предметів через митний кордон України поза
митним контролем, тобто переміщення предметів через митний кордон
поза місцем розташування митниці, поза часом здійснення митного
оформлення або з незаконним звільненням від митного контролю, за
відсутності ознак контрабанди, чи вчинення підготовчих дій до
такого порушення".
3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) статтю 2 викласти у такій редакції:
"Стаття 2. Законодавство України про адміністративні
правопорушення
Законодавство України про адміністративні правопорушення
складається з цього Кодексу та інших законів України.
Закони України про адміністративні правопорушення до
включення їх у встановленому порядку до цього Кодексу
застосовуються безпосередньо.
Положення цього Кодексу поширюються і на адміністративні
правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена
законами, ще не включеними до Кодексу.
Питання щодо адміністративної відповідальності за порушення
митних правил регулюються Митним кодексом України" ( 1970-12 );
2) статті 208, 208-1, 209 та 234 виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 травня 2001 року
N 2415-IIIвверх