Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо боротьби з контрабандою
та порушеннями митних правил
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 31, ст. 148 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
    N  92-IV ( 92-15 )  від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288 ) 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 )
 
( Пункт 2 розділу I втратив чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 92-IV ( 92-15 ) від 11.07.2002 )
 
     3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     1) статтю 2 викласти у такій редакції:
 
     "Стаття 2. Законодавство України про адміністративні правопорушення
 
     Законодавство України про адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та інших законів України.
 
     Закони України про адміністративні правопорушення до включення їх у встановленому порядку до цього Кодексу застосовуються безпосередньо.
 
     Положення цього Кодексу поширюються і на адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена законами, ще не включеними до Кодексу.
 
     Питання щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил регулюються Митним кодексом України" ( 1970-12 );
 
     2) статті 208, 208-1, 209 та 234 виключити.
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 17 травня 2001 року
N 2415-III


Публикации документа