Документ 240/94-ВР, действует, текущая редакция — Принятие от 10.11.1994
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 03.12.1994. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу
і правові відносини у цивільних, сімейних та
кримінальних справах

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 46, ст.417 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у
цивільних, сімейних та кримінальних справах (далі - Конвенція),
підписану від імені України у м. Мінську 22 січня 1993 року
( 997_009 ), ратифікувати з такими застереженнями:
1. Україна бере на себе зобов'язання щодо надання правової
допомоги в обсязі, передбаченому статтею 6 Конвенції, за винятком
визнання і виконання виконавчих написів.
2. Україна бере на себе зобов'язання визнавати і виконувати
рішення, винесені на територіях держав - учасниць Конвенції,
передбачені пунктом "а" статті 51 Конвенції, за винятком
нотаріальних актів щодо грошових зобов'язань.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 10 листопада 1994 року
N 240/94-ВРвверх