Документ 2392-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 01.02.2005
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 22.03.2005. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 13, ст. 228 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У Законі України від 23 грудня 2004 року N 2285-IV
( 2285-15 ) "Про Державний бюджет України на 2005 рік" статтю 39
виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 лютого 2005 року
N 2392-IVвверх