Документ 2389-VI, первая редакция — Принятие от 01.07.2010
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до деяких законів України щодо інформування
керівниками правоохоронних органів громадськості
про стан законності та заходи щодо її зміцнення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 37, ст.497 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину тринадцяту статті 7 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20;
1992 р., N 26, ст. 216) викласти в такій редакції:
"Заступник Міністра внутрішніх справ України - начальник
Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в
Автономній Республіці Крим, начальники головних управлінь,
управлінь Міністерства внутрішніх справ України в областях, містах
та начальники їх міських і районних відділів (управлінь) на
відкритому пленарному засіданні відповідної ради, на яке
запрошуються представники засобів масової інформації, не менш як
двічі на рік інформують населення відповідної
адміністративно-територіальної одиниці про стан боротьби із
злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності
на відповідній території".
2. Закон України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 із наступними
змінами) доповнити статтею 51-1 такого змісту:
"Стаття 51-1. Інформування громадськості про стан законності
та заходи щодо її зміцнення
Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, міські, районні, міжрайонні, районні в містах, а
також інші прокурори на відкритому пленарному засіданні
відповідної ради, на яке запрошуються представники засобів масової
інформації, не менш як двічі на рік інформують населення
відповідної адміністративно-територіальної одиниці про стан
законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності на
відповідній території".
3. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24,
ст. 170 із наступними змінами):
1) пункт 40 частини першої статті 26 викласти в такій
редакції:
"40) заслуховування інформації прокурорів та керівників
органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із
злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності
на відповідній території";
2) частину першу статті 43 доповнити пунктом 36 такого
змісту:
"36) заслуховування інформації прокурорів та керівників
органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із
злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності
на відповідній території".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2389-VIвверх