Про доповнення Кримінального кодексу Української РСР статтею 205-1
Президія Верховної Ради УРСР; Указ от 15.12.19692377-VII
Документ 2377-07, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.09.2001, основание - 2341-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 -
набуває чинності з 01.09.2001 )
Про доповнення Кримінального кодексу
Української РСР статтею 205-1

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1969, N 51, ст. 392 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Встановити кримінальну відповідальність за порушення правил
охорони ліній зв'язку, що потягло за собою пошкодження кабельної
лінії міжміського зв'язку.
В зв'язку з цим доповнити Кримінальний кодекс Української РСР
статтею 205-1 ( 2001-05 , 2002-05 ) такого змісту:
"С т а т т я 205-1. Порушення правил охорони ліній зв'язку
Порушення правил охорони ліній зв'язку, що потягло за собою
пошкодження кабельної лінії міжміського зв'язку, якщо воно
викликало перерив зв'язку, - карається позбавленням волі на строк до одного року або
виправними роботами на той же строк або штрафом у розмірі до
двохсот карбованців".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ЛЯШКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 15 грудня 1969 р.
N 2377-VIIвверх