Документ 2372-VI, первая редакция — Принятие от 29.06.2010
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до деяких законів України у зв'язку
з організацією та проведенням фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 37, ст.492 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину першу статті 19 Закону України "Про Єдиний митний
тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 19, ст. 259 із наступними змінами) доповнити пунктом "щ-2"
такого змісту:
"щ-2) предмети (крім тих, що підпадають під визначення
підакцизних товарів), які до 1 вересня 2012 року ввозяться на
митну територію України у митному режимі імпорту УЄФА,
призначеними УЄФА особами або учасниками чемпіонату (крім збірної
України) відповідно до статті 11 Закону України "Про організацію
та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу в Україні" ( 962-16 ).
Обсяги та порядок ввезення таких предметів встановлюються у
спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України.
Перелік таких предметів за кодами УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) визначається окремим законом.
У разі порушення цільового використання таких предметів або
їх відчуження на митній території України за будь-яку компенсацію
застосовуються норми підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17
Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
( 2181-14 ).
2. Пункт 11.48 статті 11 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст. 156) викласти в такій редакції:
"11.48. До 1 вересня 2012 року податок на додану вартість не
справляється під час ввезення на митну територію України предметів
під митним режимом імпорту (реімпорту), які звільняються від
оподаткування ввізним митом згідно з нормами пункту "щ-2" частини
першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ).
При порушенні цільового використання таких предметів або при
їх відчуженні на митній території України за будь-яку компенсацію
застосовуються норми підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17
Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
( 2181-14 ).
3. Статтю 11 Закону України "Про організацію та проведення
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні"
( 962-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 44,
ст. 656) викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Правила ввезення на митну територію України
предметів, призначених для підготовки та
проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року
з футболу, УЄФА, учасниками чемпіонату
1. Протягом дії цього Закону застосовується особливий порядок
оподаткування ввізним митом та справляння податку на додану
вартість при ввезенні у митному режимі імпорту (реімпорту)
предметів, призначених для підготовки та проведення чемпіонату
Євро-2012.
2. УЄФА, особа, призначена УЄФА, або учасник чемпіонату (крім
збірної України) мають право ввозити предмети у митному режимі
імпорту (реімпорту) без сплати ввізного мита та податку на додану
вартість за правилами, встановленими Законом України "Про Єдиний
митний тариф" ( 2097-12 ) та Законом України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ).
3. Ввезення, пересилання на митну територію України наземних
транспортних засобів, які використовуються УЄФА, особою,
призначеною УЄФА, або учасником чемпіонату, здійснюються у митному
режимі тимчасового ввезення.
Такий наземний транспортний засіб не може використовуватися з
комерційною метою (для отримання доходу).
Декларантами предметів, призначених для здійснення заходів з
підготовки та проведення чемпіонату, можуть бути УЄФА, особи,
призначені УЄФА, учасники чемпіонату або призначені ними митні
брокери.
4. До предметів, призначених для підготовки та проведення
чемпіонату Євро-2012, застосовується спрощений порядок митного
оформлення.
Спрощений порядок митного оформлення полягає у пропуску через
митний кордон України і митному оформленні предметів, призначених
для здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату
Євро-2012, без прийняття митним органом рішення про допущення
предметів до переміщення через митний кордон України в митному
режимі імпорту або тимчасового ввезення, передбаченого статтею 207
Митного кодексу України ( 92-15 ), та без подання документів, що
відповідно до законодавства видаються органами державної влади і є
передумовою здійснення митного контролю та митного оформлення
таких товарів, зокрема, що підтверджують проведення
санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного,
радіологічного, екологічного видів контролю; сертифікатів
походження, якості, відповідності; дозволів, свідоцтв, посвідчень,
ліцензій, висновків та інших рішень уповноважених органів
державної влади.
Предмети, призначені для здійснення заходів із підготовки та
проведення чемпіонату Євро-2012, підлягають оформленню митним
органом за місцем здійснення зазначених заходів або митним органом
у пункті пропуску через митний кордон України таких предметів.
Переміщення через митний кордон України особистих речей
учасниками чемпіонату та призначеними особами здійснюється у
порядку, встановленому Законом України "Про порядок ввезення
(пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування
особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться
(пересилаються) громадянами на митну територію України"
( 2681-14 ).
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє
до 1 вересня 2012 року.
2. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до
набрання чинності цим Законом, застосовуються в частинах, що не
суперечать нормам цього Закону.
3. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
нормами цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади нормативно-правових актів у
відповідність із нормами цього Закону;
установити перелік товарів згідно з кодами Української
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), передбачений пунктом "щ-2" частини
першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ) та викласти його у проекті закону разом з переліком
послуг, визначення яких передбачено Законом України від 21 травня
2010 року N 2284-VI ( 2284-17 ) "Про внесення зміни до Закону
України "Про податок на додану вартість";
затвердити спеціальну (спрощену) форму митної декларації для
декларування товарів, призначених для підготовки та проведення в
Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що ввозяться у
період дії цього Закону на митну територію України УЄФА,
учасниками чемпіонату та призначеними особами.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 29 червня 2010 року
N 2372-VIвверх