Документ 2359-III, действует, текущая редакция — Принятие от 05.04.2001
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 05.05.2001. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо встановлення відповідальності
за порушення законодавства про племінну справу
у тваринництві

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 23, ст.115 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
 
     1. Доповнити Кодекс статтею 107-1 такого змісту:
 
     "Стаття 107-1. Порушення законодавства про племінну справу у тваринництві
 
     Порушення законодавства про племінну справу у тваринництві:
 
     оформлення племінних свідоцтв (сертифікатів) на племінні (генетичні) ресурси без урахування даних офіційного обліку продуктивності тварин, офіційної класифікації (оцінки) за типом, імуногенетичного контролю, внесення до документів з племінної справи недостовірних даних, використання для відтворення неатестованих та недопущених до відтворення плідників, недодержання встановлених технологічних та ветеринарно-санітарних вимог і правил щодо отримання, зберігання та використання племінних (генетичних) ресурсів -
 
     тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
     Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
     2. У статті 221 та частині першій статті 294 слово і цифри "статтею 106-2" замінити словом та цифрами "статтями 106-2, 107-1".
 
     3. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
 
     "державних органів управління племінною справою у тваринництві (стаття 107-1)".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2359-IIIвверх