Документ 2357-III, действует, текущая редакция — Принятие от 05.04.2001
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 28.04.2001. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Гірничого закону України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 22, ст.109 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 51 Гірничого закону України ( 1127-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433) викласти у такій
редакції:
"Стаття 51. Особливості дисциплінарної відповідальності
працівників гірничих підприємств
За порушення гірничого законодавства працівники гірничих
підприємств несуть дисциплінарну відповідальність згідно з
Положенням про дисципліну працівників гірничих підприємств, що
затверджується Кабінетом Міністрів України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2357-IIIвверх