Документ 234-2011-п, действует, текущая редакция — Редакция от 15.03.2019, основание - 205-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2011 р. № 234
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 101 від 15.02.2012, № 711 від 16.09.2015, № 181 від 16.03.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 101 від 15.02.2012
№ 166 від 20.03.2013
№ 891 від 04.12.2013
№ 108 від 16.04.2014
№ 59 від 18.02.2015
№ 711 від 16.09.2015
№ 1036 від 16.12.2015
№ 181 від 16.03.2016
№ 948 від 14.12.2016
№ 160 від 22.03.2017
№ 907 від 01.12.2017
№ 69 від 14.02.2018
№ 824 від 10.10.2018
№ 1057 від 12.12.2018
№ 205 від 13.03.2019}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 101 від 15.02.2012, № 711 від 16.09.2015, № 181 від 16.03.2016}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. № 234

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 101 від 15.02.2012, № 711 від 16.09.2015, № 181 від 16.03.2016}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 101 від 15.02.2012, № 711 від 16.09.2015, № 181 від 16.03.2016}

2. Бюджетні кошти використовуються з метою продовження здійснення заходів, розпочатих відповідно до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 101 від 15.02.2012; в редакції Постанови КМ № 166 від 20.03.2013}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

підтримку в безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС, існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) та існуючих сховищ радіоактивних відходів;

{Абзац другий пункту 3 в редакції Постанов КМ № 69 від 14.02.2018, № 205 від 13.03.2019}

виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків;

здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що працюватимуть у подальшому, та забезпечення контролю за безпекою;

{Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 205 від 13.03.2019}

погашення кредиторської заборгованості одержувачів бюджетних коштів за минулі роки, що зареєстрована в органах Казначейства;

{Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 101 від 15.02.2012}

створення та функціонування на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури, призначеної для поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, а також для перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 101 від 15.02.2012; в редакції Постанови КМ № 69 від 14.02.2018}

{Абзац сьомий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 160 від 22.03.2017}

розроблення проектів, необхідних для припинення експлуатації Чорнобильської АЕС;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 101 від 15.02.2012}

{Абзац дев'ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 205 від 13.03.2019}

{Абзац десятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 181 від 16.03.2016}

4. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінприроди, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - ДАЗВ.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 101 від 15.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 891 від 04.12.2013}

5. Одержувачами бюджетних коштів є підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління ДАЗВ.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 101 від 15.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 166 від 20.03.2013; в редакції Постанови КМ № 205 від 13.03.2019}

6. Завданням ДАЗВ є забезпечення підтримки у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 101 від 15.02.2012}

{Абзац другий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 166 від 20.03.2013}

ДАЗВ за погодженням з Мінприроди затверджує поквартальний розподіл із зазначенням заходів та обсягів їх фінансування за кожним одержувачем бюджетних коштів, після чого доводить у встановленому порядку у строки, визначені для затвердження кошторисів (планів використання бюджетних коштів), таким одержувачам обсяги їх фінансування.

{Абзаци третій і четвертий пункту 6 замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 108 від 16.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 13.03.2019}

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

8. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359).

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 101 від 15.02.2012}

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 101 від 15.02.2012}

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


{Додаток до Порядку виключено на підставі Постанови КМ № 205 від 13.03.2019}вверх