Документ 2335-VI, текущая редакция — Принятие от 15.06.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про розроблення
Загальнодержавної програми щодо зменшення
та поступового припинення використання
на території України мийних засобів
на основі фосфатів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 38, ст.512 )

Відповідно до Указу Президента України "Про Програму
інтеграції України до Європейського Союзу" від 14 вересня
2000 року N 1072/2000 ( 1072/2000 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Кабінету Міністрів України до 1 травня 2011 року подати на
розгляд Верховної Ради України проект Загальнодержавної програми
щодо зменшення та поступового припинення використання на території
України мийних засобів на основі фосфатів.
2. У зазначеній Загальнодержавній програмі:
забезпечити узгодженість її положень з Регламентом
Європейського Парламенту та Ради 648/2004/ЄС ( 994_961 ) від
31 березня 2004 року про мийні засоби; Рекомендаціями Комісії
98/480/ЄС від 22 липня 1998 року про належну екологічну практику
щодо побутових мийних засобів; Директивою Ради 76/464/ЄЕС
( 994_964 ) від 4 травня 1976 року про забруднення, спричинене
визначеними небезпечними речовинами, що скидаються у водне
середовище Співтовариства; Директивою Ради 91/271/ЄЕС від
21 травня 1991 року про очистку міських стічних вод; Директивою
Ради 96/61/ЄС від 24 вересня 1996 року про комплексне запобігання
та контроль за забрудненням; Директивою Ради 98/83/ЄС ( 994_963 )
від 3 листопада 1998 року про якість води, призначеної для
споживання людиною; Директивою Європейського Парламенту та Ради
2000/60/ЄС ( 994_962 ) від 23 жовтня 2000 року про засади
діяльності Співтовариства у сфері водної політики; Директивою
Європейського Парламенту та Ради 2004/35/ЄС ( 994_965 ) від
21 квітня 2004 року про екологічне зобов'язання запобіганню та
відшкодуванню екологічної шкоди; Директивою Європейського
Парламенту та Ради 2006/11/ЄС ( 994_966 ) від 15 лютого 2006 року
про забруднення, спричинене деякими небезпечними речовинами, що
скидаються у водне середовище Співтовариства; визначити перелік першочергових заходів щодо зменшення та
поступового припинення використання на території України мийних
засобів на основі фосфатів; передбачити здійснення парламентського контролю за її
реалізацією.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 15 червня 2010 року
N 2335-VIвверх