Документ 2321-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 12.01.2005
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2006. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 20 Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 9, ст.181 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Частину другу статті 20 Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 13, ст. 178; 1996 р., N 35, ст. 162; 2001 р.,
N 30, ст. 140) після першого речення доповнити новим реченням
такого змісту: "Пільги, передбачені пунктом 26 цієї статті,
поширюються на неповнолітніх дітей громадян, віднесених до
категорії 1".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 січня 2005 року
N 2321-IVвверх