Документ 2317-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 12.01.2005
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 09.02.2005. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 14 Закону України
"Про службу в органах місцевого самоврядування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 9, ст.177 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до частини першої статті 14 Закону України
"Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175;
2005 р., N 4, ст. 90) такі зміни:
абзац шостий доповнити словами "міських (міст районного
значення) голів, селищних і сільських голів";
в абзаці сьомому слова "міських (міст районного значення)
голів, селищних і сільських голів" виключити та доповнити словами
"посади заступників міських (міст районного значення), сільських,
селищних голів з питань діяльності виконавчих органів ради,
секретарів міських (міст районного значення), сільських, селищних
рад";
в абзаці восьмому слова "заступників міських (міст районного
значення), сільських, селищних голів з питань діяльності
виконавчих органів ради, секретарів міських (міст районного
значення), сільських, селищних рад" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 січня 2005 року
N 2317-IVвверх